Home » Thế giới » Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc
Theo tin của Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân thì lúc 11 giờ tối ngày 10-4 nhà đuơng cục Trung Quốc tuyên bố đình chỉ chức vụ Trung Ương Chính Trị Cục và Trung Ương Ủy Viên Hội của Bạc Hy Lai người đứng đầu chính quyền Trùng Khánh thì cùng ngày này có tới 10 ngàn người dân trong Tỉnh đã kéo nhau đi biểu tình phản đối về việc hợp biện khu vực hành chánh .Cuộc biểu tình từ tối ngày 10 qua sáng ngày 11 đã bị đàn áp ,các bản tin về đàn áp đều bị xóa sạch trên các trang Web ,những nhân chứng cho biết có nhiều người chết và bị thương vì cảnh sát bắn đạn thật vào đoàn biểu tình .


Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 1)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 2)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 3)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 4)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 5)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 6)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 7)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 8)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 9)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 10)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 11)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 12)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 13)

Hình ảnh 10.000 người biểu  tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 14)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 15)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 16)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 17)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 18)


Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 19)

Hình ảnh 10.000 người biểu tình tại Trùng khánh- Trung Quốc - Tin180.com (Ảnh 20)

Chuyên đề: ,

Comments are closed.