Home » Video » Những gợi mở thú vị về: “Sự thật về linh hồn”
Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Những gợi mở thú vị về: “Sự thật về linh hồn””

  1. Phạm minh Tâm 27/09/2013

    “Sự thật về linh hồn” mỗi tôn giáo có quan niệm khác nhau, còn thuyết CS chết là hết ( không có linh hồn )chúng ta cứ đợi đấy đến một ngày…rồi sẽ biết. Còn ai muốn biết liền, rõ ràng hơn thì..( cắc bùm ) 1 cái biết liền, khỏi thắc mắc, không tranh cãi, dám không.

    Reply

Ý kiến bạn đọc