Home » Posts tagged with "đàn bà"
Ảnh minh họa

Oan hồn đòi mạng, nợ một mạng trả một mạng

Con người chỉ vì dục vọng, tham vọng riêng cá nhân mà làm không ít việc xấu, thậm chí giết người, nhưng xưa nay vũ trụ luôn công bằng. Giết người phải đền mạng, ai không biết hay biết mà không tin thì cuối cùng cũng sẽ chứng kiến quy luật này. Đời trước giết người, đời này bị oan ...Xem tiếp »