Home » Xã hội » Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Phân đội đặc công 60 trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7, làm nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống A2, chống khủng bố theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Báo động giả định tình huống chiến đấu.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Chui rào thép
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Chui rào và rò mìn.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Ngụy trang bằng bùn đất.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Ngụy trang bằng bùn để tiếp cận mục tiêu.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Ngụy trang bằng cỏ.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Và vượt hàng rào thép gai.


Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Lao qua vòng lửa.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Luyện bay qua hàng rào.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Leo dây “tử thần”.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Leo tường.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
“Cận chiến”.
Xem bộ đội đặc công ngụy trang luyện tập
Đối đầu.


Năm vừa qua, phân đội tổ chức huấn luyện đúng tiến độ kế hoạch, chấp hành nghiêm về nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Chuẩn bị tương đối tốt cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Xác định đúng vai trò cán bộ là khâu then chốt trong huấn luyện, phân đội đã tổ chức cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Quân khu, Binh chủng Đặc công tổ chức.

Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn về các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ, các phương án chiến đấu của đơn vị. Đội ngũ nhân viên chuyên môn chủ động nghiên cứu các nội dung chuyên ngành và làm công tác chuyên môn theo từng ngành.

Theo vtc

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc