Home » » 6

Ngày 25 tháng 12 năm 2005, tại công viên  4000 học viên Pháp Luân Công xếp thành đồ hình Pháp Luân để kỷ niệm Pháp Luân Công phổ truyền khắp thế giới


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc