Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Giải đáp những nghi vấn thời đại Hùng Vương qua “Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyện”

Theo Lĩnh Nam Chích Quái thì cháu ba đời của Thần Nông là Đế Minh khi đi tuần thú phương nam đã gặp và cưới con gái bà Vụ Tiên rồi sinh ra Lộc Tục. Ngay từ tấm bé Lộc Tục đã thể hiện rất thông minh và đoan chính.

Đế Minh rất ngạc nhiên trước tư chất thông minh và tài trí của Lộc Tục nên muốn chọn làm người nối ngôi, thế nhưng Lộc Tục lại muốn nhường ngôi cho anh mình là Đế Nghi ở phương bắc.

Cuối cùng Đế Minh quyết định truyền ngôi cho con trưởng Đế Nghi làm vua phương bắc, và cho Lộc Tục làm vua phương nam, lấy sông Dương Tử làm giới tuyến 

Lộc Tục khi lên ngôi Vua lấy hiệu là Kinh Dương Vương, năm 2879 trước công nguyên đặt quốc hiệu là Xích Quỷ, biên giới rộng lớn, phía bắc tới Động Đình Hồ, phía nam giáp với nước Hồ Tôn, phía tây giáp với Ba Thục, phía đông giáp với biển Nam Hải.

bản đồ Bách Việt

Nếu tính diện tích thì Bắc giáp Động Đình Hồ vĩ tuyến 29 Bắc, phía Nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành sau này) vĩ tuyến 11 Nam, phía Tây giáp Ba Thục (tỉnh Tứ Xuyên) kinh tuyến 105 Đông, phía Đông giáp bể Nam Hải, kinh tuyến 118 Đông. Thi tổng cộng diện tích của Xích Quỷ khoảng 2.900.000 km2. Ảnh phamngochien.com

(Xem bài: Lãnh thổ nước Việt xưa kia lớn gấp 10 lần ngày nay)

Kinh Dương Vương được xem là đời Vua Hùng đầu tiên bắt đầu từ năm 2879 trước công nguyên, 18 đời Vua Hùng kéo dài đến đến năm 258 trước công nguyên, tồng cộng là 2.622 năm.

Ảnh internet

Ảnh internet

Nghi vấn mỗi đời vua trị vì 150 năm?

Các nhà nhiên cứu đã chỉ ra nghi vấn rằng: Nếu 18 đời Vua Hùng kéo dài 2.622 năm, thì trung bình mỗi đời vua trị vì đến 150 năm thì quá vô lý. Điều này dẫn đến nhiều tranh luận trên các diễn đàn lý học và lịch sử.

Tuy nhiên trong cuốn “Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyện” từ thời vua Lê Thánh Tông có ghi chép cẩn thận, theo đó thì thời đại Hùng Vương kéo dài 2.622 qua 47 đời vua trị vì với 18 chi, mỗi một chi qua mấy đời vua.

18 chi được sắp theo bát quái (8 quái): 1 Càn (trời) (☰), 2 Đoài (đầm) (☱), 3 Ly (hỏa) (☲), 4 Chấn (sấm) (☳), 5 Tốn (gió) (☴), 6 Khảm (nước) (☵), 7 Cấn (núi) (☶), 8 Khôn (đất) (☷) và 10 thiên can Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Đồ hình bát quái tiên thiên như sau:

Tiên thiên Bát quái

Ảnh chanhkien.org

18 chi thời Vua Hùng lần lượt như sau:

1. Chi Càn: Kinh Dương Vương, sinh năm nhâm ngọ 2919 TCN. Trị vì 86 năm từ Nhâm Tuất 2879 TCN đến Đinh Hợi 2794 TCN.

2. Chi Khảm: Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm tức Hùng Hiền Vương. Chi này kéo dài 269 năm từ Mậu Tý 2793 đến Bính Thìn 2525 TCN. Thời kỳ này được truyện cổ tích họ “Hồng Bàng truyền kỳ” gọi là huyền sử Rồng Tiên.

3. Chi Cấn: Hùng Quốc Vương tên húy là Hùng Lân kéo dài 272 năm, từ 2524 đến 2253 TCN. Thời kỳ này theo truyền thuyết thì mẹ Âu dẫn 50 con (Tức 50 tộc người Bách Việt) ở lại vùng cao rồi cùng nhau suy cử người con trưởng lên làm vua, lấy hiệu là Hùng vương đóng đô ở Châu Phong.
Cũng từ năm 2524 tên nước được đổi thành Văn Lang

4. Chi Chấn: Hùng Hoa Vương húy Hùng Bửu Lang, chi này kéo dài 342 năm.

5. Chi Tốn: Hùng Hi Vương tên húy là Bảo Long, chi này kéo dài 200 năm.

6. Chi Ly: Hùng Hồn Vương, tên húy là Long Tiên Lang, chi này gồm 2 đời vua, kéo dài 81 năm.

7. Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương, tên húy là Quốc Lang, sinh năm 1659 TCN, lên ngôi năm 12 tuổi, gồm 5 đời vua, dài 200 năm.

8. Chi Đoài: Hùng Vĩ Vương, tên húy là Văn Lang, chi này gồm 5 đời vua kéo dài 100 năm. Thời kỳ này, truyền kỳ lịch sử kể rằng giặc Ân sang đánh nước ta bị Phù Đổng Thiên vương đánh cho tan tác. Sử Tàu ghi là đời Cao Tông triều Ân đánh nước Quỷ Phương 3 năm đóng quân ở đất Kinh.

9. Chi Giáp: Hùng Định Vương, tên húy là Chân Nhân Lang, Chi này gồm 3 đời vua, kéo dài 80 năm.

10. Chi Ất: Hùng Uy Vương tên húy là Hoàng Long Lang, gồm 3 đời vua dài 90 năm.

11. Chi Bính: Hùng Trinh Vương húy Hưng Đức Lang, chi này gồm 4 đời vua kéo dài 107 năm.

12. Chi Đinh: Hùng Vũ Vương tên húy Đức Hiền Lang, gồm 3 đời vua, kéo dài 96 năm.

13. Chi Mậu: Hùng Việt Vương, tên húy là Tuấn Lang, chi này gồm 5 đời vua, kéo dài 105 năm.

14. Chi Kỷ: Hùng Anh Vương, tên húy là Viên Lang, gồm 4 đời vua, dài 89 năm.

15. Chi Canh: Hùng Triệu Vương, tên húy là Chiêu Lang, chi này gồm 3 đời vua, kéo dài 94 năm.

16. Chi Tân: Hùng Tạo Vương, tên húy là Đức Quân Lang, chi này gồm 3 đời vua, kéo dài 92 năm. Trong “Hùng Triều Ngọc Phả”, Thần Phả xã Tiên Lát, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc có ghi rõ là đến đời Hùng Vương thứ 16 dời đô xuống Phong Châu Thượng.

17. Chi Nhâm: Hùng Nghi Vương, tên húy Bảo Quang, lên ngôi năm 9 tuổi, gồm 4 đời vua, dài 160 năm.

18. Chi Quý: Hùng Duệ Vương, tên húy là Huệ Vương Lang, lên ngôi năm 14 tuổi, chi này gồm 3 đời vua, kéo dài 150 năm. Hiện ở Đền Hùng còn bài vị thờ “Tam Vị Quốc Chúa” của 3 đời vua Hùng thứ 18 này.

Đền thờ vua Hùng trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Ảnh vnco.org

Đền thờ vua Hùng trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Ảnh vnco.org

Vì sao giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10/3

Với 47 đời Vua Hùng 18 chi, vậy vì sao lại chọn ngày 10/3 là ngày giỗ tổ?

Từ xa xưa trong ca dao người Việt đã nhắc nhở về ngày giỗ tổ:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm

Vậy vì sao trong ca dao chọn ngày 10 tháng 3? Trong văn hóa cổ truyền thì người Việt là con rồng cháu tiên, vì vậy mà tháng tháng 3 là tháng thìn tức rồng được chọn.

10 thiên can được sử dụng để đặt tên cho các chi đời Vua Hùng, hết 10 thiên can là cũng hết các đời Vua Hùng. Vì thế mà ngày 10 được chọn.

lang-hung-vuong

Lăng Hùng vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Tương truyền đây là mộ của vua Hùng thứ 6. Ảnh wikipedia.org

Nền văn hóa đặc sắc thời kỳ Hùng Vương

Với chiều dài 2.622 năm, thời kỳ Hùng Vương đã để lại nền văn hóa đặc sắc với nội hàm thâm sâu cho dân tộc. Ba trong bốn vị “tứ bất tử” trong tín ngưỡng người Việt đều xuất hiện trong thời kỳ này là: Tản Viên, Phù Đổng Thiên Vương và Chử Đồng Tử.

Thời kỳ này cũng lưu lại nền văn hóa vô cùng đặc sắc gồm truyện cổ tích, ca dao, tục ngữ cùng nhiều lễ hội phong phú ở các địa phương.

Nền văn hóa này được xem là “Thần truyền”, bởi là do Thần truyền cấp cho con người. Ví như trong câu truyện sự tích “bánh chưng bánh dày”, hoàng tử thứ 18 là Lang Liêu nằm mộng được Thần dạy bảo cho cách làm bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho trời đất và cha mẹ.

Rất nhiều câu chuyện cổ tích đều có nhắc đến Bụt, đây là phát âm từ Phật (Budda trong tiếng Phạn).

Nền văn hóa “Thần truyền” ấy nhằm đặt định ra cơ sở cho người Việt biết được cội nguồn của dân tộc, và được lưu truyền mãi đến ngày nay nhằm giúp phân biệt ra thế nào là tốt, là xấu, để con người hướng đến điều tốt đẹp, tránh xa điều ác, mang tính bản thiện rất sâu sắc.

Trần Hưng

 


01 ý kiến dành cho “Giải đáp những nghi vấn thời đại Hùng Vương qua “Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyện””

  1. Nguyễn Khải hoàn 06/04/2017

    Thắc mắc về Triều đại HÙNG VƯƠNG chỉ có 18 đời nhưng trị vì mấy ngàn năm đã có nhiều lời giải thích ,nhưng có lẽ đây là Lời giải thích Hay nhất và Thoả đáng nhất về các thời Hùng vương cũng như về ngày giổ Tổ Hùng vương 10/3 thật có lý ! Rất đáng Trân trọng và Khâm phục !

    Reply

Ý kiến bạn đọc