Home » Posts tagged with "nhẫn nhịn"
Tượng Trần Hưng Đạo. Ảnh internet

Chỉ người có tâm Đại Nhẫn mới làm được việc to lớn

Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn thì đều có khả năng nhẫn, khả năng nhẫn lớn đến đâu thì làm được việc lớn đến đó. Cổ nhân có câu: “không nhịn được việc nhỏ, sẽ làm hỏng việc lớn”. Người nhẫn nhịn thường kín đáo, trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa ...Xem tiếp »

Xem nhiều nhất tháng 02/2017

Tư Mã Ý nhận đồ đàn bà, trong khi các tướng xin đi đánh. Ảnh youtube

Đức tính nào giúp Tư Mã Ý ngăn được Gia Cát Lượng

Trong Tam quốc chí, Gia Cát Lượng 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn phạt Ngụy, lần nào cũng giành chiến thắng, nhưng cuối cùng đều phải rút quân về. Nhiều người giải thích nhiều nguyên nhân khác nhau: Như lúc Gia Cát Lượng thắng lớn, sắp tiến ...Xem tiếp »
Pháp Luân Công

Sông sâu càng tĩnh lặng, càng hiểu biết càng khiêm nhường

Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Bạn muốn ...Xem tiếp »
van hoa than truyen

“Lấy dễ đãi người, ước chế người” – Câu chuyện về lòng khoan dung (Phần 1)

 Cổ ngữ có câu: “Cổ chi quân tử, kì trách kỉ dã trọng dĩ chu, kì đãi nhân dã khinh dĩ ước”, có ý là quân tử thời xưa yêu cầu bản thân rất nghiêm ngặt về mọi phương diện, như vậy mới có thể kịp thời sửa đổi, không ngừng ...Xem tiếp »
Câu chuyện thời Trung Quốc cổ đại: Hàn Tín chịu nhục chui háng

Câu chuyện thời Trung Quốc cổ đại: Hàn Tín chịu nhục chui háng

Mỗi khi nói đến sự nhẫn nhục, người Trung Quốc lại liên tưởng ngay đến Hàn Tín, vị tướng quân thời Hán. Có điển cố về chuyện Hán Tín chịu nhục chui háng. Vào triều Hán ở Trung Quốc 2.000 năm trước, Hán Tín là một đại tướng ...Xem tiếp »