Home » Kinh doanh » Xuất nhập khẩu giảm nhẹ trong tháng 4
Nhập siêu tháng 4 của toàn nền kinh tế ước khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương tháng trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất – nhập khẩu lại giảm khoảng 2%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy giá trị xuất khẩu trong tháng 4 của toàn nền kinh tế ước đạt khoảng 7,3 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 8,7 tỷ USD. Cả 2 con số này đều giảm khoảng 2% so với mức thực hiện của tháng trước.

Tình hình xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2011. (*) Ước tính. Số liệu: GSO
Tình hình xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2011. Đơn vị: Triệu USD. (*) Ước tính. Số liệu: GSO

Tuy nhiên, tính chung sau 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước vẫn đạt hơn 26,9 tỷ USD, tăng gần 36% so với cùng kỳ 2010. Nhập khẩu đạt 31,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Nhập siêu, theo đó, đạt khoảng 4,9 tỷ USD, tương đương hơn 18% giá trị xuất khẩu, cao hơn 2% so với chỉ tiêu được Quốc hội cho phép trong năm 2011.

Về xuất khẩu, các mặt hàng chủ lực trong 4 tháng đầu năm tiếp tục là thủy sản, cà phê, gạo, dệt may, dầu thô, gỗ và sản phẩm từ gỗ… Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt khoảng 3,9 tỷ USD, tăng 33% so cùng kỳ năm ngoài. Xuất khẩu dầu thô tuy chỉ tăng 2,5% về lượng nhưng tăng tới hơn 40% về giá trị so với cùng kỳ (chủ yếu do biến động về giá), đạt gần 2,5 tỷ USD.

Tuy xuất nhiều dầu thô nhưng lượng nhập xăng dầu thành phẩm tương ứng của Việt Nam cũng tăng rất mạnh, đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ 2010. Nhập khẩu vải cũng đạt kim ngạch khoảng 2,1 tỷ USD, tăng hơn 40%, nhập khẩu sắt thép đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 17%.

Nhật Minh

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc