Home » Cổ truyền, Văn hóa » Lưu Bang có quen biết Tào Tháo không?

Tư Mã Ý

Nếu như tôi hỏi bạn, “Lưu Bang có quen biết Tào Tháo khong ?” Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đây là một câu hỏi rất nực cười. Lưu Bang,Hán Cao Tổ, vị hoàng đế đầu tiên của triều Hán; Tào Tháo, một thừa tướng của vị hoàng đế cuối cùng của triều Hán Hán Hiến Đế, hai người cách biệt cả 400 năm. Tào Tháo có thể biết được Lưu Bang là tổ tiên đời xưa của vị hoàng đế hiện tại, Lưu Bang thì không thể quen biết Tào Tháo được! Nhưng nếu như tôi nói cho bạn biết, Hán Hiến Đế là sự chuyển sinh của Lưu Bang, còn tiền kiếp của Tào Tháo là Hàn Tín, thì có thể bạn sẽ không cảm thấy đây là một vấn đề buồn cười nữa.

Trong danh tác truyền miệng cổ điển “Dụ thế minh ngôn” có viết, thời đông hán Linh Đế, có người tú tài họ Tư Mã, một đêm nọ bị giải đến trước điện Thâm La, thay mặt cho Diêm La Vương để phán một vụ án đã tích trữ trong 350 năm. Đây là một vụ án giết oan trung thần, nguyên cáo là các đại thần có công lớn vì sự lập nên của nhà hán như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, bị cáo là hán cao tổ Lưu Bang cùng hoàng hậu của ông ta Lữ Hậu. Hoàng Tín chiếm được thiên hạ cho Lưu Bang, lập được công lao to lớn, nhưng sau khi Lưu Bang có được thiên hạ, không những không ghi nhớ công lao trước đây của Hàn Tín mà còn giáng chức của ông, sau đó Lữ Hậu còn hợp mưu với Tiêu Hà, dùng kế lừa Hàn Tín vào Trường Lạc Cung để sát hại, năm đó Hàn Tín mới chỉ 32 tuổi. Bành Việt do diện mạo vẻ ngoài đạo mạo, được Lữ Hậu để ý, nhân lúc Hán Cao Tổ xuất chinh đã ra lệnh giải Bành Việt vào thâm cung, con người của Bành Việt chính trực, không muốn phá hoại lễ nghĩa pháp nước nên đã không tuân theo Lữ Hậu, Lữ Hậu nổi giận ra lệnh cho người giết chết Bành Việt và dùng xác ông chế thành nhục tương (nước chấm thịt), đồng thời vu cáo với Hán Cao Tổ Bành Việt âm mưu tạo phản. Về phần Bố Anh cũng là vì Lữ Hậu mang nhục tương của Bành Việt tặng lại cho mình dùng mà nổi giận chém chết người lính đưa tin, bị Lữ Hậu ra lệnh cho người mang bảo kiếm, rượu thuốc và khăn đỏ(đây là hình thức để ép chết một ai đó trong triều đình thời xưa) bắt ép tự tử. Tam đại công thần của nhà hán đều chết vì oan ức, chúng ta hãy xem người tú tài này phán vụ án này như thế nào :

“Hàn Tín, ông tận trung bảo vệ nước nhà, thay nhà hán mà giành được hơn một nữa giang sơn, đáng tiếc là bị hàm oan mà chết,[ta] cho phép ông đầu thai tại huyện Hương gia đình Tào Tung, họ Tào, tên Tháo, tự là Mạnh Đức. trước là thừa tướng, sau là vua nước Ngụy, trấn giữ Hứa Đô, thừa hưởng một nửa giang sơn nhà hán. Khi ấy quyền uy khắp thế gian, sẽ tùy theo ý của ông để ông báo thù kiếp trước.[tuy nhiên] con người đời này của ông không được làm hoàng đế, phải nhớ rõ ông không được có lòng phản lại nước hán. Sau khi con kế vị, sẽ tôn xưng ông là vũ đế”, để báo đáp mười đại công lao của ông.” [Người tú tài] lại gọi Lưu Bang hán tổ rồi xử rằng “Kiếp sau ông cũng sẽ đầu thai vào nhà hán, được lập làm Hán Đế, cả một đời sẽ bị Tào Tháo hiếp đáp,không có gan chiến đấu với nhà Ngụy, đứng ngồi không yên, ngày dài như năm. Vì kiếp trước làm vua đã phụ các quần thần nên kiếp sau sẽ bị quần thần tương báo trở lại.” [Còn] Lữ Hậu [Người tú tài] phán xét “Cô sẽ đầu thai vào nhà Phục, về sau cũng vẫn là vợ(hoàng hậu) của Hán Đế, bị tào tháo hành hạ đủ điều, dùng khăn đỏ thắt chết trong cung, để báo thù ước hẹn ở Trường Lạc Cung”

Đối với Bố Anh, sẽ như sau “[ta] cho phép ông đầu thai tại vùng Giang Đông nhà Tôn Kiên, họ Tôn, tên Quyền, tự là Trọng Mưu.Trước là vương nước ngô, sau là hoàng đế nước Ngô, trấn giữ Đông Hán, thụ hưởng giàu sang của một nước”. Rồi [người tú tài] gọi Bành Việt lên “ông là một người chính trực, cho phép ông sinh gia tại nhà Lưu, họ Lưu, tên Bị, tự là Mạnh Đức. Được ngàn người xưng là Nhân, hàng vạn người xưng là Nghĩa. Sau này là hoàng đế nước Thục, có trong tay vùng đất của riêng nước Thục, cùng Tào Tháo vào Tôn Quyền tạo nên thế kiềng ba chân. Họ Tào diệt Hán, sau khi kế vị nhà hán rồi, lúc đó(ông) phải tỏ rõ lòng trung nghĩa của mình”

Hóa ra là như thế, nhìn cái cách mà Tào Thào “Mượn danh hoàng đế để hiệu lệnh chư hầu”, làm cho một người được xem là thông minh như Hán Hiến Đế phải nuốt giận nhẫn nhịn, không còn chút thực quyền nào, lo lắng sợ hãi, các phi tần và hoàng hậu của mình vì muốn phản lại Tào Tháo, mà bị Tào Tháo giết chết. Bản thân cuối cùng lại bị con của Tào Tháo bức ép mà nhường lại giang sơn 400 năm của nhà Lưu, khóc lóc thảm thiết mà rời đi. Giang sơn 400 năm của triều hán bị phân chia làm 3, vẻ bề ngoài thì là [giống người đời thường nói] “Hợp lâu tất sẽ tan”, trên thực tế là bởi vì Lưu Bang, Lữ Hậu giết hại công thần, bản thân tất nhiên phải chịu sự báo oán này, Không chỉ thân phải chịu khổ, mà giang sơn của mình cũng phải hai tay dâng ra để xem như là hoàn trả lại nợ. Suy nghĩ lại thì Lưu Bang và Lữ Hậu chắc chắn sẽ hối hận, nếu như biết được ngày hôm nay sẽ như vậy,thì lúc đó đừng làm.

Điều thú vị hơn chính là, người tú tài họ Tư Mã này do xử án một cách công bằng, đã phù hợp với thiên lý “Thiên địa công bằng, quả báo trước giờ không bao giờ sai”, nên đã tích lại được phúc phần phú quý vô cùng, kiếp sau của anh ta, ” đổi tên không đổi họ, vẫn chuyển sinh vào nhà Tư Mã, tên Ý, tự là Trung Đạt. Cả một đời chức vụ văn võ đều rất cao, sau khi truyền ngôi lại cho con cháu, đã thôn tính lãnh thổ Tam quốc,lấy quốc hiệu nhà Tấn”.Thì ra nguyên nhân nhà Tấn diệt tam quốc,[rồi việc sau đó là] “tan lâu tất sẽ hợp lại”, đến từ điều như vậy.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên lý công bằng, chưa từng có sai trái. Đọc lịch sử để hiểu rõ hôm nay, người đời hãy làm thiện tránh ác, vì chính mình, vì con cháu mà tích phúc tích đức!

Nam San

zhengjian


3 ý kiến dành cho “Lưu Bang có quen biết Tào Tháo không?”

 1. Tung 28/03/2013

  Haha, hay.

  Reply
 2. ….Biết tại sao Hàn Tín bị chém ko? Do phản nghịch rõ ràng. Với lại diệt nhà Hán ko phải là Tào, mà là nhà Tấn của họ Tư Mã phản phúc kìa…

  Reply
  • nhà Hán là do Tào Phi, con trai của Tào Tháo diệt.Còn Hàn Tín thì bị vu oan là tạo phản.Do công cao hơn chủ nên bị giết (Anh Bố, Bành Việt cũng bị diệt sau đó ko lâu).

   Reply

Ý kiến bạn đọc