Home » Xã hội » Hà Nội: Huyện Từ Liêm sẽ tách thành 2 quận mới
Theo kế hoạch, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường mới, ngày 27/11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ tổ chức triển khai

 tu-liem

Sẽ có thêm 2 quận mới ở phía tây thủ đô

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị liên quan, tiến hành các trình tự, thủ tục và thiết lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm và các xã, thị trấn phải được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và quyền dân chủ của nhân dân.

Chủ tịch thành phố yêu cầu UBND huyện Từ Liêm khẩn trương hoàn thành đề án của huyện về việc điều chỉnh ĐGHC huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và ĐGHC các xã, thị trấn để thành lập 23 phường. Sở Nội vụ khẩn trương chuẩn bị đề án của UBND thành phố về việc đề nghị điều chỉnh ĐGHC huyện Từ Liêm để trình HĐND tại kỳ họp thứ 8 vào đầu tháng 12/2013. 

Tổ chức hội nghị xin ý kiến nhân dân thành phần là cử tri đại diện hộ thuộc địa bàn Từ Liêm về việc điều chỉnh ĐGHC. Hội nghị có lập biên bản ghi rõ: Tổng số hộ của thôn, tổ dân phố; Tổng số cử tri đại diện hộ tham dự; Tóm tắt, tổng hợp các ý kiến thảo luận, số người nhất trí, không nhất trí với chủ trương điều chỉnh ĐGHC. Tổ chức họp HĐND các xã, thị trấn và HĐND huyện Từ Liêm để thảo luận đề án và có Nghị quyết đề nghị điều chỉnh ĐGHC để thành lập 2 quận và 23 phường mới. UBND huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố. 

Theo kế hoạch, UBND thành phố có tờ trình và đề án đề nghị địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường tại kỳ họp thứ 8. Sau khi HĐND thông qua, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị liên bộ thẩm định để trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013. 

Trước đó, ngày 26/11, Thường trực Chính phủ đã thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh địa giới hành chính (ĐGHC) huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, điều chỉnh ĐGHC các xã, thị trấn thuộc huyện Từ Liêm để thành lập 23 phường mới./. 

Đỗ Hưng/VOV

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc