Home » Video » 180,000 ngọn nến thắp lên để tưởng niệm nạn nhân Sự kiện Thiên An Môn
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc