Home » Chia sẻ, Truyện ngắn » Cuộc sống vô thường : Tạm thời

10410719_632336256893380_7609505073037075825_n

Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ. Vì ông nổi tiếng quá, nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.

– Ông muốn gì? – nhà vua hỏi.

– Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này – Ông ta đáp.

– Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta – Vua trả lời.

– Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?

– Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.

– Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?

– Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.

– Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi dọn đi, như vậy thì nó không phải là quán trọ như bệ hạ nói hay sao?…

LỜI BÀN:

1. Vị thầy muốn cho nhà vua biết tòa lâu đài không phải của ông ấy. Nếu tòa lâu đài tiêu biểu cho sự sống của nó, thì nó thuộc về ai? Sự sống có thuộc về người nào hay không?

2. Sớm hay muộn gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể cả đời này và nhiều đời sau nữa!

3. Chuyện này biểu lộ rằng người quyền thế nghĩ là quyền lực của họ thường hằng. Nhưng không có gì trong cuộc đời này là thường hằng.

4. Chúng ta sống và chết và không bao giờ thực sự sở hữu bất cứ thứ gì. Có mấy người nghĩ sâu xa về điều này.

5. Vật chất và của cải làm cho bạn nghĩ rằng mọi thứ tồn tại vĩnh viễn. Điều đó ngược lại sự nhận biết rằng mọi thứ trên đời này đều vô thường.

(Nhất tâm st)

Nguồn: vietdaikynguyen.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc