Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Cảnh sông trăng đẹp lung linh huyền ảo
Người Việt đã biết đến cảnh đẹp thơ mộng của các dòng sông trăng qua câu thơ của Hàn Mặc Tử
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay

Sông Trăng

 Sông Trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

song-trang-7

song-trang-8 Sông trăng

Sông trăng

 

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Sông trăng

Ảnh internet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc