Home » Chia sẻ, Tiêu Điểm » Người Việt và người Mỹ khác nhau thế nào
Hãy cùng xem qua những sự khác nhau của người Việt và người Mỹ  như thế nào nhé? 

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt.

 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my
 
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (2)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (3)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (10)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (5)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (6)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (8)
 
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (4)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (12)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (24)
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (14)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (15)
 
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (16)
 
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (17)
 
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (18)
 
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (19)
 
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (20)26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (6)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (23)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (24)
 26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (25)
26-so-sanh-cuc-vui-nhung-cuc-dau-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my (26)
 
 

Theo Trí Thức Trẻ


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc