Home » Cổ truyền, Văn hóa » Bí ẩn phong thủy dòng họ phát khoa bảng nổi tiếng: (P3) Thoát nạn lớn tru di tam tộc

Họ Ngô dù có nhiều người đỗ đạt làm quan to, nhưng cũng vài phen dòng tộc này gặp nạn lớn do sóng gió trong triều, nhất là vào giai đoạn triều đình rối ren, lòng dân oán thán.

Thế nhưng lạ thay những nạn lớn này đều được hóa giải, nhiều người đều cho rằng là do phúc trạch của tổ tiên, nhất là sự hiển linh từ ngôi mộ “thiên táng” của cụ Chu Thị Bột (tức Cụ Thí Thóc).

>> Bí ẩn phong thủy dòng họ phát khoa bảng nổi tiếng: (Phần 1) Nhà thờ họ

>> Bí ẩn phong thủy dòng họ phát khoa bảng nổi tiếng: (P2) Câu chuyện cảm động về ngôi mộ “Thiên táng’

Mộ bà Chu Thị Bột

Mộ bà Chu Thị Bột ở đầu làng Vọng Nguyệt. (Ảnh từ baobacninh.com.vn)

Thoát nạn lớn “tru di tam tộc”

Ông Ngô Ngọc có 3 con trai, trong đó có Ngô Nhân Hải (đỗ Hoàng Giáp năm 1508) và Ngô Nhân Tổng. Lúc này vào cuối thời kỳ Lê sơ, nhà Lê đang trên con đường suy yếu, đói kém xảy ra liên miên. Ngô Nhân Tổng cùng Thân Duy Nhạc dấy quân ở huyện Yên Phú, Đông Ngàn, Gia Lâm xứ Kinh Bắc. Tuy nhiên nhà Vua cho quân đi đánh dẹp và bắt sống được cả Ngô Văn Tổng và Thân Duy Nhạc rồi đem đi xử tử.

Lúc ấy có người trong triều báo rằng Ngô Văn Tổng chính là em trai của quan Án sát ngự sử Ngô Nhân Hải, và Ngô Nhân Hải có liên quan đến cuộc khởi nghĩa này, vối tội danh này Ngô Nhân Hả bị khép vào tội “tru di tam tộc”.

Làm bạn với Vua như chơi với hổ, Khi bị nhà Vua xử tội, Ngô Nhân Hải đã rất bình tĩnh nói rằng: Xét về bản quán, Tổng là hàng xóm của thần, nhưng hai người hàng xóm không nhất thiết là cốt nhục. Tổng họ Ngô, chữ Ngô được kết chữ khẩu ở trên, chữ thiên ở dưới. Thần cũng họ Ngô, chữ Ngô của thần được kết chữ Ngũ ở trên, chữ khẩu ở dưới. Như vậy rõ ràng là đồng âm mà khác nghĩa”.

Vua nghe thế thì không truy cứu gì thêm, nhờ đó mà dòng họ Ngô thoát nạn “tru di tam tộc”.

Khuôn viên nhà thờ họ Ngô ở Nghệ An: chính giữa là khoảng sân rộng đặt các bia tiến sĩ trên lưng cụ rùa, mô phỏng bia đá tại Quốc Tử Giám. (Ành từ baoxaydung.com.vn

Khuôn viên nhà thờ họ Ngô ở Nghệ An: chính giữa là khoảng sân rộng đặt các bia tiến sĩ trên lưng cụ rùa, mô phỏng bia đá tại Quốc Tử Giám. (Ành từ baoxaydung.com.vn

Thoát nạn cấm thi

Thế nhưng vào đời tiếp theo họ Ngô lại gặp nạn lớn. Cháu nội của Ngô Ngọc là Ngô Nhân Trừng thi đỗ Hoàng Giáp năm 1580 và làm quan nổi tiếng dưới triều nhà Mạc, được vua Mạc tin cậy xem như nội tướng, ngang hàng với các thân vương là thanh viên của hội đồng tham chính.

Khi nhà Lê tiến đánh Thăng Long, vua Mạc Mậu Hợp phải chạy lên vùng Cao Bằng, Ngô Nhân Trừng đi theo bảo vệ Vua, khi đến đất Lâm Tiên (thuộc Đông Anh , Hà Nội ngày nay) thì ông bị quân nhà Lê bắt giữ.

Trịnh Tùng khuyên ông nên đầu hàng và phục vụ cho nhà Lê, nhưng tôi trung không thể thờ hai chủ, ông đã uống thuốc độc tự tử. Sau đó nhà Lê tổ chức khoa thi nhưng con cháu họ Ngô lại không được cho dự thi.

Con trưởng của Ngô Nhân Trừng là Ngô Nhân Triệt, tự là Mai Hiên, hiệu là Thịnh Đức là người thông minh học rất giỏi, thuộc bậc hiếm có vào thời ấy. Nhưng các khoa thi năm mậu Tuất (1598), nhâm Dần (1602), Giáp Thìn (1604) đều không được dự thi Đình vì bố là Ngô Nhân Trừng chỉ làm quan cho nhà Mạc mà không chịu làm quan cho nhà Lê.

Đến khoa thi năm 1607 có vị quan tâu lên vua Lê Kính Tông rằng: “Ngô Trừng sinh ra và lớn lên ở đất Mạc, học hành thi cử cũng dưới triều Mạc. Vì thế làm quan và giữ lòng trung với nhà Mạc là điều cố nhiên của kẻ sĩ. Nay nếu cho con cháu của ông ta đi thi thì vừa có thêm nhân tài cho nước mà thiên hạ cũng thấy được ân đức của bệ hạ”.

Vua đồng ý, Ngô Nhân Triệt mới được dự khoa thi năm  đinh mùi (1607) và đỗ Hội nguyên.

Hết

Trần Hưng

Theo trithucvn.net 

Bài liên quan:

>> Cuộc chiến giữa thầy phong thủy Trung Quốc và các thiền sư Việt

>> Phong thủy liệu có sức mạnh đến đâu

>> Phong thủy tuyệt vời nhất cho ngôi nhà chính là người phụ nữ

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc