Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Trận đánh kinh điển: “Thuyền cỏ mượn tên” được tái xuất hiện trong sử Việt

“Thuyền cỏ mượn tên” được Gia Cát Lượng sử dụng vào thời Tam Quốc, lại được Nguyễn Huệ sử dụng trong cuộc tiến quân thần tốc đánh bại chúa Trịnh ở Bắc hà.

Sau khi diệt được chúa Nguyễn, chiếm Phú Xuân, đầu tháng 7/1786 Nguyễn Huệ đưa quân vượt sông Giang đánh chiếm vùng Thanh Hóa – Nghệ An. Sau đó nhanh chóng chiếm Vị Hoàng, chuẩn bị đưa quân đến Thăng Long.

Chúa Trịnh Khải hay tin liên cho quân đến chặn lại, quân thủy bộ tập trung ở trấn Sơn Nam (nằm ở phía nam Thăng Long). Quân bộ đóng ở bờ sông Phù Sa, Đinh Tích Nhưỡng đem thủy quân giữ chặt cửa sông Luộc với chiến thuyền mang theo đại pháo sẵn sàng nhả đạn, hỏa lực quân Trịnh rất mạnh quyết chặn quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

Trấn Sơn Nam

Bản đồ trấn Sơn Nam ở phía nam bảo vệ thành Thăng Long. (ảnh từ wikipedia.org)

Ngày 17/7/1786 Nguyễn Huệ đưa quân đến trấn Sơn Nam, trước thế trận chắc chắn của quân Trịnh, Nguyễn Huệ dùng cách gì để phá được? Lúc này mưu kế “thuyền cỏ mượn tên” của Gia Cát Lượng thời tam quốc được tái hiện trở lại.

Trong Tam Quốc, Chu Du nhận thấy Gia Cát Lượng có tài năng trí tuệ vượt xa mình nên tìm cớ giết đi để trừ họa cho Đông Ngô, nên giao cho Gia Cát Lượng phải làm ra 10 vạn mũi tên trong 10 ngày, nếu không sẽ bị xử theo quân lệnh, rồi nói sẽ giao người giúp Gia Cát Lượng.

10 ngày làm 10 vạn mũi tên quả là việc không thể, Chu Du đoán Gia Cát Lượng sẽ nghĩ lý do thoát thác, nào ngờ Lượng chỉ cười nói rằng chẳng cần ai giúp mình cả, mà cũng không cần đến 10 ngày mà chỉ cần 3 ngày là đủ.

Chu Du nghe thế thì ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ, vì chỉ cần Gia Cát Lượng không làm đủ và đúng hạn thì sẽ đem xử theo quân lệnh mà giết đi.

Ngày thứ nhất trôi qua, rồi ngày thứ hai lại trôi qua mà không thấy Gia Cát Lượng có động tĩnh gì. Đến ngày thứ 3 Gia Cát Lượng chuẩn bị các thuyền, kết rơm thành binh lính giả, rồi đến lúc sương mù dày đặc thì cho các thuyền này đến doanh trại quân Ngụy.

Do sương mù dày đặc, quân Ngụy không quan sát rõ, Tào Tháo ra lệnh cho quân bắn tên ra như mưa, chẳng mấy chốc các thuyền đã thu được đầy tên rồi trở về.

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng – Bức họa của Chengwei Zhao. (Ảnh từ shenyun.com)

Trong cuộc chiến này Nguyễn Huệ dường như đã học lại kế của Gia Cát Lượng xưa kia. Nhân lúc trời chưa sáng, tận dụng chiều gió Nguyễn Huệ cho các thuyền chở hình nộm ra tiến đến quân Trịnh.

Đinh Tích Nhưỡng cho quân dàn trận thành hình chữ nhất chắn ngang sông, rồi đạn pháo, cung tên trút hỏa lực tối đa vào các thuyền Tây Sơn.

Các thuyền Tây Sơn bị bắn chìm, nhưng các thuyền vẫn nối đuôi nhau tiến lên, quân Trịnh trút hỏa lực bắn tối đa.

Tàu chiến Tây Sơn

Chiến thuyền Thủy quân Tây Sơn. Mô phỏng 3D tech.edu

Khi thuyền của Tây Sơn đến gần “quân Nhưỡng vội vứt cung và lấy súng ra nhằm bắn quân Tây Sơn; tên đạn như mưa. Thế mà trên thuyền Tây Sơn, những người bơi chèo, giữ lái hoặc cầm kích, cầm giáo đều không động đậy gì cả, chỉ thấy các thuyền cứ sừng sững tiến lên. Nhưỡng càng dốc tên đạn và thuốc súng, đốc thúc các quân đánh mạnh. Thuyền Tây Sơn chỉ đắm có một chiếc, còn các thuyền khác không hề lui chút nào. Khi thuyền đến hơi gần, Nhưỡng sai người nhìn xem thì té ra người trong thuyền đều là người nộm, bấy giờ mới biết là mắc mưu, nhưng thuốc đạn đã hết kiệt rồi, không còn biết làm sao được nữa! Binh Tây Sơn từ phía sau, đánh trống reo hò tiến lên không biết bao nhiêu mà kể. Thấy thế liệu không địch nổi, Nhưỡng vội quay thuyền về, lên bờ chạy trốn”. (Lịch triều tạp kỷ)..

Lúc này đạn của quân Trịnh cũng đã cạn, Nguyễn Huệ mới cho thuyền lớn tấn công. Quân Tây Sơn thúc trống reo hò tiến lên đánh bại quân Trịnh.

Đây là chiến thắng quan trọng bậc nhất trong cuộc chiến Tây Sơn – chúa Trịnh, nhờ đó mà thủy quân Tây Sơn rộng đường thẳng tiến đến Thăng Long đánh bại quân Trịnh, mở ra thời kỳ mới của nhà Tây Sơn.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

 

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc