Home » Posts tagged with "Chuyện cổ Phật gia"
Ảnh internet

Lời dạy của đức Phật: Làm việc ác để báo thù vẫn phải chịu nghiệp báo

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong những năm tại thế của mình vẫn giảng giải và kể các câu chuyện để răn dạy các đệ tử của mình. Lời răn của Đức Phật về nghiệp báo phải gánh vì làm việc ác, cho dù chỉ nhằm báo thù người xử tệ với mình, rất ý nghĩa. Đức Phật từng giảng rằng, ...Xem tiếp »

Xem nhiều nhất tháng 01/2016

Ảnh minh họa

Chuyện cổ Phật gia: “Người mù thắp đèn, phí dầu chăng?”

Phật tính cũng giống như một ngọn đèn, chỉ cần ta thắp sáng nó, dù cho ta không nhìn thấy Phật, thì Phật cũng sẽ nhìn thấy ta.  Trong màn đêm tối đen như mực, có một vị tăng nhân tu khổ hạnh bôn ba nghìn dặm tìm Phật, đến một ngôi ...Xem tiếp »