Home » Posts tagged with "số mệnh"
dinh menh

Số mệnh con người có phải đã được định trước (phần 1)

“Định Mệnh Luận” là một trong những nội dung chủ đạo trong văn hóa truyền thống của dân tộc, Khổng Tử từ lâu đã từng nói “Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên” Nhưng tại Trung Quốc Đại Lục, sau khi Trung Cộng dành được chính quyền, vì để bảo trì thể chế độc tài của mình đã ...Xem tiếp »