Home » Posts tagged with "Trong Nguồn"
vong-ha-dinh

Địa danh trong ca dao “núi Thái Sơn”, “Trong Nguồn” nằm ở đâu

Dù sinh ra ở bất kỳ nơi đâu, sống ở nơi đâu, nhưng hễ đã là người Việt thì ai ai cũng đều thuộc lòng câu ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước Trong Nguồn chảy ra Tuy nhiên địa danh “núi Thái Sơn” và “Trong Nguồn” ở đâu thì thì hầu hết ai cũng đều mơ hồ. “Núi ...Xem tiếp »