Home » Posts tagged with "văn minh"
Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 2)

Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 2)

1.5. Thảm họa 65 triệu năm trước đây: Sáu mươi lăm triệu năm trước, trái đất là một thế giới của khủng long. Các nhà khoa học ước tính rằng khủng long đã từng sống trên trái đất lâu nhất là 140 triệu năm trước, và họ đã tìm được một số bằng chứng cho thấy con người đã từng ...Xem tiếp »

Xem nhiều nhất tháng 08/2010

Vén bức màn văn minh tiền sử: (Phần 2) Bức bích họa phức hợp của người tiền sử.

Vén bức màn văn minh tiền sử: (Phần 2) Bức bích họa phức hợp của người tiền sử.

Do nhiều tranh vẽ của các bức bích họa thời tiền sử bị trùng lấp lên nhau, không dễ để tìm được ý nghĩa của tác phẩm. Họ (các nhà khoa học) phải xem xét thật kỹ lưỡng. Mặc dù các bức họa là khá dày đặc và phức tạp, chúng có ...Xem tiếp »
Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 2)

Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 2)

1.5. Thảm họa 65 triệu năm trước đây: Sáu mươi lăm triệu năm trước, trái đất là một thế giới của khủng long. Các nhà khoa học ước tính rằng khủng long đã từng sống trên trái đất lâu nhất là 140 triệu năm trước, và họ đã tìm ...Xem tiếp »
Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 1)

Sự phát triển theo chu kỳ của văn minh loài người (Phần 1)

Các ghi chép lịch sử cho thấy rằng chu kỳ văn minh nhân loại kỳ này của chúng ta mới phát triển được không quá 10.000 năm, từ thời kỳ đồ đá nguyên thủy nhất cho tới xã hội hiện đại phát triển cao như ngày nay. Tuy nhiên, dựa trên ...Xem tiếp »