Home » Posts tagged with "y học cổ truyền"
Ảnh thuocvuonnha.com

“Đông y chữa người bệnh, còn Tây y chữa bệnh của người”

Nền y học của đông y và tây y khác nhau ở điểm nào Đối tượng nghiên cứu của Đông y và Tây y đều là sự sống, sức khỏe và bệnh tật của con người. Mục đích của cả hai nền y học đều là tìm ra những phương pháp bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh hữu hiệu. Tuy nhiên trên thực tế do ...Xem tiếp »

Khái niệm linh hồn trong y học Trung Hoa cổ truyền

...Xem tiếp »