Home » Chia sẻ » Business Insider công bố 10 trường đại học tốt nhất thế giới 2015
Trong TOP 10 trường này thì có đến 8 trường của Mỹ, còn lại 2 trường của Anh

Danh sách 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2015 do trang Business Insider giới thiệu

<b>10. Đại học Cornell</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 8<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18<br>Tổng điểm: 86,79/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i>

10. Đại học Cornell

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 8
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 12
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 18
Tổng điểm: 86,79/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>9. Đại học Princeton</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 7<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15<br>Tổng điểm: 89,42/100<br><i><br>Nguồn: Center for World University Rankings</i>

9. Đại học Princeton

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 89,42/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>8. Đại học Chicago</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 7<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15<br>Tổng điểm: 90,7/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i><br>

8. Đại học Chicago

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 7
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 4
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 15
Tổng điểm: 90,7/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>7. Đại học California, Berkeley</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 5<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21<br>Tổng điểm: 92,25/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i><br>

7. Đại học California, Berkeley

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 5
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 5
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 21
Tổng điểm: 92,25/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>6. Đại học Columbia</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 4<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6<br>Tổng điểm: 96,14/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i><br>

6. Đại học Columbia

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 4
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 13
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 6
Tổng điểm: 96,14/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>5. Đại học Oxford</b><br><br>Quốc gia: Anh<br>Xếp hạng trong nước: 2<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13<br>Tổng điểm: 96,46/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i>

5. Đại học Oxford

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 7
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 13
Tổng điểm: 96,46/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>4. Đại học Cambridge</b><br><br>Quốc gia: Anh<br>Xếp hạng trong nước: 1<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10<br>Tổng điểm: 96,81/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i>

4. Đại học Cambridge

Quốc gia: Anh
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 2
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 10
Tổng điểm: 96,81/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 3<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11<br>Tổng điểm: 97,54/100<br><br>Nguồn: Center for World University Rankings<br>

3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 3
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 3
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 11
Tổng điểm: 97,54/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>2. Đại học Stanford</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 2<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2<br>Tổng điểm: 98,66/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i><br>

2. Đại học Stanford

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 2
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 9
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 2
Tổng điểm: 98,66/100

Nguồn: Center for World University Rankings

<b>1. Đại học Harvard</b><br><br>Quốc gia: Mỹ<br>Xếp hạng trong nước: 1<br>Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1<br>Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1<br>Tổng điểm: 100/100<br><br><i>Nguồn: Center for World University Rankings</i>

1. Đại học Harvard

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng trong nước: 1
Xếp hạng về chất lượng giáo dục toàn cầu: 1
Xếp hạng về công việc của sinh viên sau tốt nghiệp: 1
Tổng điểm: 100/100

Nguồn: Center for World University Rankings, VnEconomy


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc