Home » Posts tagged with "chất thải"
Khu vực biển trước nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh laodong.com.vn

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 của Trung Quốc đã lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển trong quá trình nạo vét luồng hàng hải, lý do được đưa ra là đổ trên đất liền sẽ không có hiệu quả kinh tế xã hội. Chất thải gồm bùn, ...Xem tiếp »
Formosa chôn chất thải. Đồ họa: Việt Chung - Đức Hùng

Formosa chôn trái phép chất thải có xyanua vượt ngưỡng

Phân tích các mẫu chất thải của Formosa cho thấy trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn chứa xyanua vượt ngưỡng. Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay đã có kết luận về việc chôn lấp bùn thải trái phép của Công ty ...Xem tiếp »