Home » Posts tagged with "danh nhân"
Văn hóa truyền thống: Coi trọng pháp lệnh, không sợ quyền thế

Văn hóa truyền thống: Coi trọng pháp lệnh, không sợ quyền thế

Đới Trụ, tự là Huyền Dận, là người huyện An Dương, Tương Châu dưới thời Đường. Ông thanh liêm chính trực nên được Đường Thái Tông trọng dụng, bổ nhiệm làm Đại lý tự Thiếu khanh, phụ trách quản lý hình ngục tư pháp. Đới Trụ luôn luôn theo lẽ công bằng mà chấp pháp, ngay cả Hoàng ...Xem tiếp »
Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa qua hiện vật lịch sử

Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa qua hiện vật lịch sử

Chiều nay 4.10, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam diễn ra triển lãm Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam. Triển lãm gồm ba phần: Việt Nam - Đất nước và con người; Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa; Thăng Long - Hà Nội ngày ...Xem tiếp »