Home » Posts tagged with "truyền thống"
Phỉ báng Phật Pháp, không xứng làm thầy

Phỉ báng Phật Pháp, không xứng làm thầy

Học giả Kỷ Hiểu Lam nổi tiếng thời nhà Thanh có người chú tên là Kỷ Vụ Am. Người chú bản thân đã tận mắt chứng kiến được một sự việc và kể lại cho Kỷ Hiểu Lam nghe. Câu chuyện như sau: Có một thầy giáo nọ, thường ngày miệng nói toàn những lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng hành vi ...Xem tiếp »
Văn hóa truyền thống: Yến Tử bàn về trị quốc

Văn hóa truyền thống: Yến Tử bàn về trị quốc

Yến Tử, hay Yến Anh, tự là Bình Trọng, là người nước Tề thời Xuân Thu. Ông từng phụ tá Tề Linh Công, Tề Trang Công, Tề Cảnh Công, ba vị Vua lớn của nước Tề. Yến Tử chú trọng tiết kiệm, hành xử chân chính và trọng lễ nghĩa. ...Xem tiếp »
Vào thời Trung Quốc cổ xưa, kết nơ là một loại hình nghệ thuật

Vào thời Trung Quốc cổ xưa, kết nơ là một loại hình nghệ thuật

Đẹp mắt, công phu và cầu kỳ trong khi tuân theo các nguyên tắc đơn giản, những chiếc nơ kết là một phần của lịch sử 5.000 năm Trung Quốc, và những ghi chép từ thời cổ đại chính là bằng chứng cho việc sử dụng những chiếc nơ ...Xem tiếp »
Xả thân vì nghĩa, giúp người tích đức

Xả thân vì nghĩa, giúp người tích đức

Lưu Dực, tự là Tử Tương, là người thành Dĩnh Âm, sống vào thời Đông Hán. Lưu Dực là người trọng nghĩa thủ đức, gia đình giàu có nhiều đời, ông thường cứu tế mọi người mà không cầu báo đáp. Một lần Lưu Dực đi lữ hành tại ...Xem tiếp »
Âm nhạc tạo nên tính người

Âm nhạc tạo nên tính người

Người Trung Quốc thời xưa đặc biệt chú ý về ảnh hưởng của âm nhạc với tính nết con người. Họ ca tụng quan niệm sự lợi ích lớn lao của âm nhạc chính là giáo dục. Âm nhạc không phải để phát triển cảm giác của những giác quan. ...Xem tiếp »
Các khoa học gia khám phá rằng tha thứ là tốt nhất

Các khoa học gia khám phá rằng tha thứ là tốt nhất

Khi người khác ngược đãi bạn, bạn sẽ bỏ qua hay bạn tìm cách trả đũa? Những nghiên cứu mới đây của đại học Harvard khám phá rằng trả đũa không những không đem lại lợi lộc gì cho người đó, mà còn gây không tốt cho toàn nhóm hay ...Xem tiếp »