Home » Sức khỏe, Tiêu biểu sideshow » Các khoa học gia khám phá rằng tha thứ là tốt nhất

Khi người khác ngược đãi bạn, bạn sẽ bỏ qua hay bạn tìm cách trả đũa? Những nghiên cứu mới đây của đại học Harvard khám phá rằng trả đũa không những không đem lại lợi lộc gì cho người đó, mà còn gây không tốt cho toàn nhóm hay đội, mà thật ra nó có nghĩa rằng tha thứ là tốt nhất.

Martin Nowak là một trưởng nhóm nghiên cứu. Bản báo cáo đăng trên tạp chí Natural vào ngày 20 tháng 3, 2008. Lần thí nghiệm này đặt nặng vấn đề liên quan giữa quyền lợi của cá nhân và tập thể cũng như sự phản ảnh giữa từng cá nhân. Bản báo cáo kết luận rằng một người bị thiệt hại ít nhiều về quyền lợi để trả đũa hay trừng phạt người khác, mà đã gây ra thiệt hại cho anh ta.

David Rand là cùng nghiên cứu trong lần thí nghiệm này. Anh ta nói rằng khi một người trả thù người khác, thì những phản ứng không tốt sẽ tiếp tục, vì thế nó có hại cho mọi người. Thật ra, một người thành công, khôn ngoan không bao giờ làm vậy.

Nowak nói rằng sự khám phá này nói cho chúng ta rằng những người thành công là những người không nóng nảy trong suốt các cuộc xung đột. Ngược lại, những người trả thù không giúp ích gì cho họ và cho người khác.

Văn hoá truyền thống Trung Hoa xem việc tha thứ là đức độ. Từ triều đại nhà Wu (nước Ngô) cho đến nhà Liang (Triều đại nhà Lương), hay Lincoln tại tây phương, họ đều là những người thành thật với người khác và không suy nghĩ gì đến cảm giác thù ghét hay biết ơn. Vì thế, họ có nhiều nhân vật lừng danh chung quanh họ và họ sẳn sàng nghe nhận lời khuyên tốt từ những người này.

Từ một khía cạnh khác, chúng ta có thể thấy rằng Thần cho mọi người một cơ hội và quan sát chúng ta sống như thế nào. Khi chúng ta đối đãi không tốt với người khác, nó sẽ đem lại sự không tốt cho xã hội. Nếu mọi người cùng làm vậy thì kết quả như thế nào?Ngược lại, nếu chúng ta chỉ cười xoà bỏ qua hay không thèm nghĩ đến, những người khác sẽ khâm phục sự cởi mở và sẽ cảm động vì điều đó. Có phải xã hội sẽ tốt đẹp hơn không?

Ðiều tốt lànhnhất và đức độ nhất trong đời một người không thay đổi vì những gì người khác làm cho bạn. Tuy nhiên, một tâm trí và tính chất thật của một người phản ảnh khi người đó phản ứng về những việc này. Vì thế số phận con người không phải là do người khác, mà là do chính người đó.

Trong Chân, Thiện, Nhẫn, một số người nói rằng chân và thiện là dễ làm, nhưng nhẫn là khó nhất. Tại sao chúng ta cần phải nhẫn nhục?Tôi hy vọng con người sẽ tìm thấy nhiều điều hay từ sự khám phá này.

Theo tin180


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc