Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Biểu tượng kỳ thú trên xe hơi cổ

Ngoài lịch sử, danh tiếng và số lượng hạn chế còn tới ngày nay, các loại xế cổ còn có một đặc điểm thu hút người hâm mộ nằm ở ngay mũi xe, thứ mà hầu hết các loại xe hiện đại không có.

Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940
Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940.
Packard Eight Convertible Coupe 1942
Packard Eight Convertible Coupe 1942
Packard Eight Convertible Coupe 1942.
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947.
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947
Duesenberg Model J Murphy Convertible Sedan 1936.
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941.

Mỹ Anh
Ảnh: Supercars

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Comments are closed.