Home » Video » GSTS Lê Huy Bá nói về vụ cá chết
Đây là video cuộc phỏng vấn GSTS Lê Huy Bá do báo Tuổi Trẻ thực hiện.

Có thể xem từ phút thứ 6

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc