Home » Cổ truyền, Văn hóa » Người giúp chúa Nguyễn Hoàng giả điên, đến phương nam an toàn

Tháng 10/1558 chúa tiên Nguyễn Hoàng đặt chân đến vùng Thuận – Quảng heo hút ở cửa biển Việt Yên. Trải qua 200 năm 8 đời chúa Nguyễn, lãnh thổ được mở rộng đến tận cực nam, định hình cho nước Việt ngày nay.

Thế nhưng việc chúa Nguyễn Hoàng đến được Thuận – Quảng không hề dễ dàng chút nào, bởi luôn có tai mắt giám sát của Trịnh Kiểm khiến chúa Nguyễn có thể bị sát hại bất kỳ lúc nào. Lúc này một người phụ nữ đã góp công lớn giúp Nguyễn Hoàng thoát được khỏi bị giám sát và được đi đến trấn thủ xứ Thuận – Quảng an toàn. Kể từ đấy lãnh thổ Đàng Trong cứ mở rộng mãi không ngừng đến tận vùng cực nam như ngày nay.

lãnh thổ Việt Nam

Tượng chúa Nguyễn Hoàng. (Ảnh từ lichsunuocvietnam.com)

Nguyễn Kim gả con gái cho Trịnh Kiểm vì lời hứa

Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc, một số trung thần với nhà Lê chạy sang nước láng giềng lánh nạn, chờ cơ hội trở về khôi phục nhà Lê, trong số đó có Hữu Vệ Điện Tiền Tướng quân An Thanh Hầu Nguyễn Kim.

Nguyễn Kim chạy sang Ai Lao (ngày nay thuộc Lào, giáp với các tỉnh miền Trung của Việt Nam) được vua Xạ Đẩu giúp đỡ, cho mượn đất Sầm Châu để dựng bản doanh, chiêu mộ quân sỹ

Lúc ấy Nguyễn Kim mới tập hợp lực lượng nên còn rất yếu, theo “Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài” của Alexandre De Rhodes thì một lần bị quân Mạc tấn công, Nguyễn Kim bị bao vây giữa vòng vây địch, tình thế nguy cấp, ông nói rằng sẽ gả con gái cho ai giúp ông cùng nghĩa quân thoát khỏi vòng vây.

Giữa vòng vây xiết chặt, Trịnh Kiểm cưỡi ngựa xông lên cùng quân mở con đường máu cho toàn quân rút lui, tránh bị tiêu diệt. Nguyễn Kim giữ đúng lời hứa gả con gái là Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm.

Lúc này Trịnh Kiểm vốn đã có vợ trước đó, Ngọc Bảo là con gái Nguyễn Kim địa vị cao quý. Dù thế Nguyễn Kim vẫn giữ đúng lời hứa của mình gả con gái cho Trịnh Kiểm.

Ngọc Bảo giữ đúng lễ nghĩa người làm vợ thời đấy, dù thân phận cao quý nhưng không đòi hỏi được làm chính thất, mà chỉ là vợ thứ. Nhờ thế lực nhà vợ mà Trịnh Kiểm ngày càng nổi bật, đến năm 1539 thì chỉ đứng sau nhạc phụ Nguyễn Kim.

Sóng gió nổi lên

Thế nhưng sau đó sóng gió không ngừng nổi lên với Ngọc Bảo, năm 1545 Nguyễn Kim bị Quan Tổng Trấn nhà Mạc là Dương Chấp Nhất trá hàng rồi đầu độc giết chết, lúc này mọi quyền lực nhà Lê đều lọt vào tay phó soái Trịnh Kiểm. Đến lúc này Ngọc Bảo mới dần thấy được con người thật của chồng mình, khi nắm quyền hành thì không còn như trước đây nữa, thể hiện là một con người nhẫn tâm.

Lúc này các tướng nhà Lê cho rằng người nắm quyền bính phải là con trưởng của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông, vì thế việc Trịnh Kiểm nắm quyền bính được xem chỉ là tạm thời, đến lúc phải trao quyền cho Nguyễn Uông hiện đang làm Tả Tướng Quân.

Ngọc Bảo vô cùng đau buồn khi cha mình bị sát hại, thế nhưng chẳng bao lâu đến lượt em trai là Nguyễn Uông cũng bị sát hại. Biết đây là âm mưu tàn độc của chồng, nhưng Ngọc Bảo phải vờ như không biết, nhưng trong tâm luôn lo nghĩ đến đứa em là Đoan quận công Nguyễn Hoàng có thể thành mục tiêu tiếp theo.

Nguyễn Hoàng đưa quân tấn công nhà Mạc lập được nhiều công lao, được dân chúng ngưỡng mộ, vua Lê trọng dụng, được phong là Đoan quận công, nhưng cũng chính vì thế lại càng gặp phải sự nguy hiểm.

Nguyễn Hoàng cũng bí mật cho người tìm đến tìm gặp cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm xin chỉ dạy. Trạng Trình đáp rằng “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, nghĩa là “Hoành sơn một dãy, dung thân ngàn đời”. Ý của Trạng Trình là nên đến dãy Hoành sơn ở Thuận Hóa phương nam.

Thế nhưng lúc này tai mắt Trịnh Kiểm dõi theo sát Nguyễn Hoàng, nhất cử nhất động đều biết, việc xin ra đi không dễ chút nào. Theo Nam triều công nghiệp diễn chí” Nguyễn Ư Dĩ là cậu của Nguyễn Hoàng luôn theo sát cháu mình. Hai người bàn với nhau nhờ Ngọc Bảo nói giúp với Trịnh Kiểm để Nguyễn Hoàng được trấn thủ vùng Thuận – Qảng.

Gia Miêu

Gia Miêu ngoại trang, nơi phát tích của vương triều Nguyễn ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh từ doanhnhansaigon.vn)

Lập mưu để Nguyn Hoàng giả điên

Ngọc Bảo lo lắng giúp em mình, nhưng không nghĩ ra cách nào để Trịnh Kiểm đồng ý cho em mình đi trấn thủ Thuận- Quảng, cuối cùng bàn với Nguyễn Hoàng phải giả điên.

Từ đó Nguyễn Hoàng cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc mê thì nói sảng, lại có những hành động kỳ quái, tất cả hành động này đều không thoát khỏi tai mắt của Trịnh Kiểm, trong Triều cũng dần đều biết chuyện bàn tán.

Sách “Nam triều công nghiệp diễn chí” ghi chép rằng: Bà Chính phi của Trịnh Kiểm nghe chuyện lấy làm lo, bèn lập mưu bảo Nguyễn Hoàng giả điên, rồi vào thưa với Khang vương (Trịnh Kiểm) rằng: Đứa em của tiện thiếp là quận Đoan bỗng dưng phát chứng điên đến nỗi ngu mê, như thế thì không thể giúp việc chính sự trong triều. Thiếp bị người trong triều chê cười phải xấu hổ nhiều phen.

Nay thiếp nghe nói hai xứ Quảng Nam, Thuận Hóa là chỗ núi độc nước xấu, dân man hung dữ, người ta đều chê không muốn đến. Cúi xin tôn ông nghĩ đến công cha tình thiếp, cho quận Đoan em thiếp vào trấn thủ ở xứ ấy, làm bề tôi nơi phên giậu để được hưởng ơn sống suốt đời, tình nghĩa chị em nhờ thế may ra mới được trọn vẹn. Mong tôn ông thương xót ưng thuận cho”.

Trịnh Kiểm lúc này đang giữ chức Thái sư, làm Chúa thượng một phương không đồng ý mà nói rằng: Đoan quận công là một kẻ tuấn kiệt, làm sao nỡ để vào nơi đất “Ô châu ác địa” ấy.

Thế nhưng Ngọc Bảo nhiều lần thưa chuyện cùng chồng, Trịnh Kiểm cho tai mắt theo dõi cũng không rõ Nguyễn Hoàng bị điên giả hay thực, mới tính rằng: Xứ ấy có quân đồn trú của nhà Mạc, cứ cho y đến đó, kể như mượn tay họ Mạc, ta khỏi phải mang tiếng không biết dùng người” (Theo “Nam triều công nghiệp diễn chí”)

Từ đó Trịnh Kiểm đồng ý với vợ mình, nhờ đó năm 1558 Nguyễn Hoàng sau thời gian giả điên cuối cùng cũng thành công, đến được xứ Thuận – Quảng an toàn, khởi đầu công cuộc mở đất về phương nam lịch sử, trong dó có công lao rất lớn của Vương phi Ngọc Bảo.

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc