Home » Kinh doanh » Lãi suất bình quân VND liên ngân hàng tăng
Lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tuần qua tăng ở hầu hết các kỳ hạn, với các mức tăng từ 0,07% đến 0,52%; riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng hơn 2%.

Bài toán lãi suất để huy động vốn vẫn làm đau đầu các ngân hàng (ảnh: QĐ)

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Hiện nay, các ngân hàng duy trì mức lãi suất có kỳ hạn dưới 3 tháng phổ biến từ 8 – 11%/năm, từ 3 tháng trở lên phổ biến 11 -11,2%/năm.

Từ ngày 11/10, Ngân hàng Nam Á và Ngân hàng Hàng Hải phát hành kỳ phiếu với mức lãi suất cao nhất là 11,2%/năm, nhưng có áp dụng hình thức tặng quà bằng hiện vật (Ngân hàng Hàng Hải) và thưởng lãi suất tối đa 0,96%/năm (Ngân hàng Nam Á).

Lãi suất cho vay VND giảm nhẹ đối với xuất khẩu và tương đối ổn định đối với các đối tượng khác. Lãi suất huy động và cho vay USD tương đối ổn định.

Theo báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, từ ngày 7 – 13/10, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ đạt xấp xỉ 121.784 tỷ VND và 2.137 triệu USD, bình quân đạt khoảng 24.357 tỷ VND và 427 triệu USD/ngày. Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần và 2 tuần), tập trung vào kỳ hạn qua đêm.

Doanh số VND qua đêm đạt 52.664 tỷ, chiếm tỷ trọng 43% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; doanh số giao dịch USD qua đêm đạt 925 triệu USD, chiếm 43% tổng doanh số cả tuần.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần này tăng ở hầu hết các kỳ hạn với các mức tăng từ 0,07% đến 0,52%; riêng lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng 2,09%, hiện đứng ở mức 10,81%. Lãi suất giao dịch kỳ hạn 3 tháng giảm 0,54% xuống còn 9,61%.

Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm hiện ở mức 7,11%; lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức dưới 10%; các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng dao động quanh mức 11%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không kể lãi suất không kỳ hạn).

Đối với các giao dịch bằng USD: Tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD giảm ở hầu hết các kỳ hạn, mức giảm từ 0,06% đến 0,2%; riêng lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm từ 2,6% xuống còn 1,03% ( giảm 1,57%). Lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ. Tuần qua không phát sinh giao dịch kỳ hạn 12 tháng và giao dịch không kỳ hạn.

Theo dantri

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc