Home » Xã hội » Giá điện sẽ trực tiếp làm tăng CPI khoảng 0,46%
Với mức tăng giá điện so với giá thực hiện năm 2010 là 165 đồng/kWh (15,3%), Bộ Công Thương ước tính sẽ trực tiếp làm tăng CPI khoảng 0,46%.
287giad
Giá điện sẽ trực tiếp làm tăng CPI khoảng 0,46%
Theo nhận định của Bộ Công Thương, việc tăng giá điện lần này có ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển kinh tế đã được xem xét để giữ ở mức thấp nhất.
Về tác động đến các ngành sản xuất, dự kiến giá điện cho sản xuất tăng bình quân khoảng 12%, làm tăng giá thành sản xuất của các ngành sản xuất từ 0,01 – 1,33%.
Đối với các ngành cán thép, xi măng, sản xuất sợi, tỷ lệ tăng giá thành sản phẩm do điều chỉnh giá điện khoảng từ 0,38-1,33%; Đối với các ngành thuốc lá, bia, sản xuất bao bì, tỷ lệ tăng giá thành sản phẩm do điều chỉnh giá điện khoảng từ 0,01 – 0,46%.
Cũng theo Bộ Công Thương tính toán, đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt, ảnh hưởng của điều chỉnh giá điện như sau: Đối với hộ tiêu thụ 100kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 32.000 đồng; Đối với hộ tiêu thụ 200kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 39.000 đồng; Đối với hộ tiêu thụ 300kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 45.000 đồng; Đối với hộ tiêu thụ 400kWh/tháng, tiền điện phải trả tăng thêm là 52.000 đồng.
Đối với các hàng hoá thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày như thực phẩm, hàng may mặc, nhiên liệu xăng dầu v.v…, thực tế, tỷ trọng chi phí tiền điện trong giá thành các mặt hàng này là rất nhỏ do đó tỷ lệ tăng giá các mặt hàng này do điều chỉnh giá điện là không đáng kể.
Lan Hương
Theo dantri
Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc