Home » Kinh doanh » TP HCM thưởng Tết cao nhất gần 710 triệu đồng
Một doanh nghiệp FDI thưởng Tết Âm lịch cho nhân viên 709,9 triệu đồng, trong khi người hưởng thấp nhất ở khối này chỉ có 2,8 triệu.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM, khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm nay tiếp tục dẫn đầu mức thưởng Tết Âm lịch trên địa bàn, với gần 710 triệu đồng, cao hơn năm ngoái trên 40 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản thưởng bình quân cho người lao động thuộc khối này chỉ 4,5 triệu đồng, còn mức thấp nhất chưa tới 3 triệu.

Đứng thứ hai về thưởng Tết Âm lịch là doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, với 299,5 triệu đồng. Mức bình quân và thấp nhất lần lượt 8,1 triệu, 3,3 triệu đồng một người.

Trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, mức thưởng cao nhất khoảng 120 triệu đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chỉ thưởng tối đa 52,6 triệu đồng và thấp nhất gần 4,2 triệu ăn Tết. 

Khối FDI cũng dẫn đầu về tiền thưởng Tết dương lịch, với mức cao nhất là 463,7 triệu đồng. Kế đến là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 138,7 triệu đồng – chênh lệch khá nhiều so với mức thấp nhất mà người lao động khối này được hưởng, vốn chỉ có 452.000 đồng, còn mức bình quân là 638.000 đồng. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và 100% vốn Nhà nước thưởng cao nhất không quá 40 triệu đồng một người, mức thấp nhất là 719.000 đồng và 1 triệu đồng. 

Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM, mức thưởng cao rơi vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, tư vấn xây dựng. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, thâm dụng lao động giản đơn thưởng tương đối thấp.

 tien

Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI, với gần 710 triệu đồng, tăng 6% so với năm ngoái.

Đối với 280 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp – khu chế xuất TP HCM, mức thưởng Tết năm 2014 cao nhất thuộc doanh nghiệp trong nước với 450 triệu đồng, khối FDI đứng thứ 2 với 244,5 triệu đồng. 

Tính bình quân theo ngành nghề, điện – điện tử thưởng 5,1 triệu đồng một người, may mặc – da giày và cơ khí cùng có mức thưởng trung bình dưới 4 triệu còn thực phẩm chỉ đạt 2,6 triệu đồng. 

Về tiền lương, trong năm 2013, khối FDI chi trả cao nhất lên đến 434,2 triệu đồng một người mỗi tháng, giảm 5,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn gấp đôi so với mức cao nhất mà khối doanh nghiệp tư nhân hoặc có cổ phần của Nhà nước trả cho người lao động hàng tháng. Mức lương thấp nhất rơi vào nhóm doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước, khi có nhân viên lĩnh chưa tới 3 triệu một tháng. 

Số liệu thống kê được tập hợp từ báo cáo của 941 doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác nhau trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp cho biết rất khó khăn trong việc trả lương, thưởng dịp Tết do gặp khó khăn trong sản xuất, lợi nhuận thấp hoặc lỗ… Ngược lại, một số nơi còn có thêm các hình thức thưởng khác như: tặng quà, hỗ trợ vé tàu, xe… Thời gian trả lương, thưởng Tết cho người lao động trong khoảng 15-29/1. 

Mai Phương

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc