Home » Cổ truyền, Văn hóa » Khám phá “Tây Du Ký” (5): Đường Tăng phụng mệnh vua Đường đi thỉnh kinh
Khi Đường Tăng nhận được chiếu chỉ từ Vua Đường và chuẩn bị sẵn sàng lên đường, rất nhiều nhà sư cố gắng khuyên nhủ ông không nên đi và nói với ông rằng những gì chờ đón ông là những hiểm nguy và kết quả thì vô định.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người thường biết rằng làm tiên thánh là điều tốt, nhưng có bao nhiêu người tin tưởng điều đó? Mặc dù có rất nhiều người theo Phật giáo và tụng kinh, nhưng có bao nhiêu người có lòng thành tín thật sự? Bước đầu tiên trong tu luyện là phải có lòng thành tín và sẳn sàng chấp nhận khổ cực. Phật giáo giảng dạy ‘tín, nguyện , hành’. Bước đầu tiên là có lòng thành tín. Người ta nói rằng “Điều đó thật sự tồn tại nếu bạn thật sự tin vào nó, và nó không tồn tại nếu bạn không có lòng tin”. “Sự việc thật sự xảy ra khi bạn thật lòng tin vào nó”. Ngộ tính của người ta thế nào cũng chính là ở chỗ này. Lão Tử nói: “Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo”.

Đường Tăng là người đại căn cơ nên những can nhiễu như thế không có tác dụng gì với ông. Vì thế ông lên đường đi thỉnh kinh.

Đường Tăng xuất hành mang theo hai tùy tùng.

Họ bị yêu quái ăn thịt ngay lúc vừa khởi hành. Nhờ “bản tính viên minh” của Đường Tăng, ông tránh khỏi bị hại và được Thái Bạch Kim Tinh cứu giúp.

Một người tu luyện sẽ gặp phải khảo nghiệm ngay từ bước đầu trong tu luyện. Trước hết, người đó phải kiên định không lay động. Hai người tùy tùng đi theo ông trong chuyến thỉnh kinh đó, họ là những người thường chứ không phải người tu luyện. Họ không có lòng tin kiên định. Thật sự điều đó càng nguy hiểm. Khi một người tu có lòng thành tín kiên định, người đó sẽ được thần thánh giúp đỡ khi họ gặp yêu ma.

Trong quá trình tu luyện, người ta sẽ gặp phải nhiều loại yêu ma ở các tầng thứ khác nhau. Khi gặp phải yêu ma tầng thấp, những chính Thần bình thường có thể trợ giúp họ giải quyết. Nhưng với người tu luyện ở tầng cao, gặp phải yêu ma ở tầng cao, thì cả hai bên đều phải hợp sức

Thuyền Tưởng

Theo chanhkien


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc