Home » Kinh doanh » Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 23%
Ngân hàng Nhà nước sáng nay công bố mục tiêu tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm 2011 khoảng 21-24%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23%. Đây là một trong 8 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm tới.

Chỉ tiêu xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2011 do Chính phủ đề ra (kiềm chế lạm phát 7%).

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2011 là 23%. Ảnh: Hoàng Hà.

Vấn đề tỷ giá và quản lý ngoại hối thời gian tới sẽ điều hành theo tín hiệu thị trường và giảm dần tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ quy mô, chất lượng và cơ cấu tín dụng.

Trong năm tới, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các đề án thành phần thuộc Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015; củng cố, sắp xếp lại các tổ chức tín dụng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cơ quan của Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế vĩ mô, dự báo sát tình hình kinh tế, tiền tệ trong nước và thế giới để tăng hiệu quả chỉ đạo, điều hành chính sách.

Ngoài ra, việc tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động ngân hàng cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm cho năm tới.

Đánh giá về tình hình hoạt động ngân hàng trong suốt một năm qua, Ngân hàng Nhà nước cho rằng hệ thống đã thực hiện tương đối tốt mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, điều hành linh hoạt lãi suất thị trường mở, lãi suất cơ bản; mở rộng tín dụng ở mức hợp lý. Tín dụng đến ngày 31/12 nếu trừ hư số do tỷ giá và giá vàng tăng thì tổng dư nợ tăng 27,6%, trong đó tín dụng tiền đồng tăng 25,3%, tín dụng ngoại tệ tăng 37,7%. Tổng phương tiện thanh toán tăng 23,0%, huy động vốn tăng 24,5%.

Đối với thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường các biện pháp quản lý và điều tiết thị trường, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa sàn vàng và tất toán trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài; cho phép xuất, nhập khẩu vàng khi cần thiết. Thị trường ngoại tệ, thị trường vàng đã dần ổn định, nguồn cung ngoại tệ được cải thiện đáng kể…

Lệ Chi

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc