Home » Kinh doanh » Bắt đầu giải ngân vốn ưu đãi cho Vinashin
Từ hôm qua, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin) bắt đầu được giải ngân khoản tín dụng vay ưu đãi với lãi suất 0% để trả lương cho cán bộ công nhân viên.

Khoản vay ưu đãi này được Thủ tướng đồng ý cho Vinashin vay trong vòng một năm để giải quyết vấn đề trả lương và bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động làm việc tại một số đơn vị thuộc tập đoàn.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí chi trả nợ tiền lương và các khoản nợ khác tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011. Lãi suất cho vay bằng 0% và thời hạn vay tối đa 12 tháng. Ngoài việc giải quyết vấn đề nợ lương, bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp, doanh nghiệp thuộc Vinashin còn được vay vốn để tạo việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

Theo công bố của lãnh đạo Vinashin, tính đến hết tháng 6/2010, tổng số doanh nghiệp của tập đoàn là 289 công ty, với số lao động là 49.454 người. Vinashin đang nợ trên 100 tỷ đồng lương nên tập đoàn đề xuất được vay số tiền này để giải quyết lương cho cán bộ, công nhân viên.

Kỳ Duyên

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc