Home » Khám Phá, Khoa học » So sánh lượng tế bào cơ thể người và thiên hà trong vũ trụ
Có bao giờ bạn có ý tưởng rằng mỗi tế bào cơ thể mình là đối ứng với một tinh cầu trong vũ trụ không? Vì sao Đạo Gia ví thân thể người là một tiểu vũ trụ? Vì sao văn hóa cổ truyền luôn đề cao học thuyết Thiên Địa Nhân?

Không ai có thể đếm chính xác lượng tế bào và thiên hà, do đó, mọi con số đưa ra đều là ước tính. Tuy nhiên, dựa theo ước tính, con người có nhiều tế bào hơn số thiên hà trong vũ trụ.

Theo New York Times, các nhà khoa học đã đếm được chính xác lượng tế bào trong một vài sinh vật đa bào. Caeorhabdities elegans, con sâu nhỏ trong suốt là sinh vật đa bào đầu tiên được đếm số tế bào và đưa ra cấu trúc gen hoàn chỉnh.

So sánh lượng tế bào cơ thể người và thiên hà trong vũ trụ
Con người có nhiều tế bào hơn số thiên hà trong vũ trụ. (Ảnh: NG)

Họ đếm được nó có 1.031 tế bào ở con đực trưởng thành và 959 tế bào ở con lưỡng tính trưởng thành. Loài này không có con cái. Tuy nhiên, đếm tế bào cơ thể người khó khăn hơn nhiều.

Trong một bài báo xuất bản năm 2013, nhà khoac học Italy Eva Bianconi, đại học Bologna, và đồng nghiệp đưa ra cách tính số lượng tế bào trong một “người trung bình”. Theo đó, “người trung bình” 30 tuổi, nặng 70 kg, cao 1,7 m, bề mặt cơ thể rộng 1,85 m2.

Tế bào người có nhiều kích thước và mật độ khác nhau, phân bố ở nhiều vùng. Do đó, các nhà khoa học đã đếm tế bào từng khu vực khác nhau như da, máu, nội tạng, và ước tính số lượng các gói tế bào.

Kết quả, tiến sĩ Bianconi và đồng nghiệp kết luận, mỗi người có khoảng có 3,72 x 1013 tế bào, tương đương 37,2 nghìn tỷ tế bào.

Các nhà khoc học Pháp đếm số lượng thiên hà trong vũ trụ bằng cách so sánh. Họ soi kính viễn vọng Hubble vào một vị trí nhất định trong vũ trụ, tính toán diện tích khu vực đó và đếm lượng thiên hà có thể nhìn thấy được, sau đó nhân với nhau để ước tính số lượng các thiên hà trong vũ trụ mà con người quan sát được.

Các thiên hà hợp nhất theo thời gian, hoặc vũ trụ giãn nỡ, do đó, lượng thiên hà là biến số. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói về phần vũ trụ có thể quan sát được. Do đó, các nhà khoa học ước tính, có từ 100-200 tỷ thiên hà trong vũ trụ.

Cuối cùng, họ so sánh ước tính lượng thiên hà cao nhất trong vũ trụ là 200 tỷ, với lượng tế bào thấp nhất trong cơ thể người là 1.000 tỷ. Kết luận, lượng tế bào cơ thể người nhiều hơn 800 tỷ so với lượng thiên hà được biết đến trong vũ trụ.

(Theo vnexpress)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc