Home » Posts tagged with "nhà thanh"
Tượng Lý Tự Thành. (Ảnh từ wikipedia.org)

Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 4)

Tiến đến tận thành Bắc Kinh rồi mà không vào được thành, Hoàng Thái Cực thấy rằng Viên Sùng Hoán là người tài trí lại tận trung với Triều Đình, muốn vào được Trung Nguyên thì đầu tiên cần loại bỏ vị tướng này. >> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế ...Xem tiếp »
Hoàng Thái Cực. (Tranh: Wikipedia)

Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 3) tấn công Bắc Kinh

Hai bên  nghị hòa củng cố lực lượng Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích mất, Viên Sùng Hoán muốn tranh thủ hòa hoãn với Đại Kim nhằm có thời gian củng cố lực lượng, Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực thay cha lên ngôi Đại Hãn cũng ...Xem tiếp »
Bát Kỳ

Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (phần 2) tiến đánh nhà Minh

Tháng 3/1618 Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn 2 vạn quân tiến đánh nhà Minh, ban đầu quân Đại Kim đánh đâu thắng đấy thế mạnh như chẻ tre. Từ tháng 3 đến tháng 7 liên tục chiếm Phủ Thuận, Thanh Hà, Đông Châu..., quân Minh trên dưới đều khiếp sợ. ...Xem tiếp »
Kinh thành Hách Đồ A Lạp (Hưng Kinh). (Ảnh từ read01.com)

Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 1) Nỗ Nhĩ Cáp Xích Xây dựng Đại Kim hùng mạnh

Ở phía đông bắc Trung Quốc là nơi sinh sống của tộc người Nữ Chân, học có tài săn bắn và chăn thả gia súc. Sản vật vùng đông bắc khá phong phú như nhân sâm, da thú, hạt thông, mộc nhĩ, các loại nấm, v.v.. Người Nữ Chân phân thành ...Xem tiếp »
Ảnh minh họa

Các phi tần trong hậu cung nhà Thanh

Các phi tần trong thời nhà Thanh có một cuộc sống thầm lặng, họ vô cùng cô độc, tâm tình phiền muộn. Do không được vận động nhiều nên đa số đều yếu ớt và lắm bệnh. Các phi tần chốn hậu cung thời nhà Thanh Phụ nữ trong ...Xem tiếp »