Home » Cổ truyền, Văn hóa » Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 4)

Tiến đến tận thành Bắc Kinh rồi mà không vào được thành, Hoàng Thái Cực thấy rằng Viên Sùng Hoán là người tài trí lại tận trung với Triều Đình, muốn vào được Trung Nguyên thì đầu tiên cần loại bỏ vị tướng này.

>> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 1) Nỗ Nhĩ Cáp Xích Xây dựng Đại Kim hùng mạnh

>> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (phần 2) tiến đánh nhà Minh

>> Từ những bộ lạc nhỏ bé họ đã đánh chiếm Trung Nguyên thế nào? (Phần 3) tấn công Bắc Kinh

Loại bỏ Viên Sùng Hoán

Qua tìm hiểu nhận thấy Triều Đình nhà Minh nhiều kẻ ganh ghét với Viên Sùng Hoán vì vị tướng này lập được nhiều công lao. Hoàng Hoàng Thái Cực quyết định dùng kế ly gián nhằm loại bỏ viên tướng này.

Hoàng Thái Cực để cho các tù binh mình bắt được nghe ngóng được tin có mật ước riêng giữa Hoàng Thái Cực và Viên Sùng Hoán, rồi để các tù binh này trốn thoát trở về Kinh Thành báo tin. Trong Triều Đình nhiều kẻ ganh ghét cũng nhân cơ hội này tâu với Vua về việc Viên Sùng Hoán có mật ước với quân Kim, việc quân Kim có thể đếm được thành Bắc Kinh là do chính Viên Sùng Hoán dẫn về, sau đó cố tình cho quân ứng cứu chậm trễ, khi quân Kim rút lui thì lại không truy đuổi.

Nghe những lời này, dần dần vua Sùng Trung tin là thật liền lệnh đưa Viên Sùng Hoán về Kinh, luận tội ông đưa quân về Kinh Thành ứng cứu chậm trễ rồi giam vào ngục. Sau đó một số quan lại trong Triều dâng tấu biểu cho rằng Viên Sùng Hoán cấu kết với quân Đại Kim, tư thông với giặc. Vua Sùng Trinh liền đưa Viên Sùng Hoán ra xử tử.

Sau hơn nửa năm bị giam trong ngục, tháng 8/1630 Viên Sùng Hoán bị xử tử vì tội “dối vua phản quốc”, thông đồng với địch. Những chiến công của ông khi đẩy lui quân Kim thì bị cho là quân Kim tự ý thoái lui. Ông bị xử ngũ mã phanh thây.

Nếu như thời nhà Tống có Nhạc Phi tinh trung báo quốc, đánh đuổi quân Kim giành lại Giang Sơn cho nhà Tống, nhưng bị vu oan rồi bị giết chết; thì đến thời nhà Minh cũng có Viên Sùng Hoàn hết lòng giúp Triều Đình ngăn quân Kim vào Trung Nguyên nhưng cũng bị vu oan và bị khép vào tội chết. Lịch sử đã lặp lại.

Tiếc rằng những người anh hùng “tận trung báo quốc” ấy lại sống vào thời “Minh mạt” “Tống tận” nên không thể thay đổi được thời thế.

Cái chết của Viên Sùng Hoán khiến binh tướng nhà Minh nơi biên ải chấn động, chán nản và bất mãn, Hoàng Thái Cực đã thực hiện thành công kế hoạch của mình.

Xây dựng lực lượng cùng những thay đổi cho trận đánh quyết định

Năm 1635 Hoàng Thái Cực kéo quân về kinh đô Thạnh Kinh (Thẩm Dương) nhằm xây dựng lực lượng chuẩn bí tiến đánh nhà Minh.

Cũng trong năm này Hoàng Thái Cực đổi tên tộc người của mình từ Nữ Chân thành Mãn Châu. Lý do cho sự thay đổi này có thuyết cho rằng người Nữ Chân có niềm tin tín ngưỡng, tên tộc Mãn Châu hàm ý chỉ họ là hậu duệ của Văn Thù Sư Lợi (âm Phạn là Mañjughoṣa), vị Bồ tát của trí huệ. Trong tiếng Hán, từ “Mãn Châu” đồng âm với nghĩa “vùng đất đầy đủ, giàu có”. hai chữ Mãn Châu () đều có bộ Thủy khắc được hành hỏa của chữ Minh “明”của nhà Minh.

Tháng 5/1636 Hoàng Thái Cự đổi tên nước từ “Đại Kim” thành “Đại Thanh”, lý do là bởi nhà Minh (明) được cấu thành từ chữ nhật (日) và chữ nguyệt(月) đều mang hành hỏa. Trong khi đó chữ Thanh(清)được cấu thành từ bộ thủy (水) và chữ Thanh (青) mà xanh lam cũng là hành thủy. Thủy khắc hỏa, chữ “Thanh” này sẽ khắc được chữ “Minh”.

Trong năm này Hoàng Thái Cực cũng xưng Hoàng Đế của Đại Thanh, đổi tên Kinh Đô từ Thạnh Kinh thành Thẩm Dương.

Hoàng Thái Cực cũng có những cải cách trong quân đội, ngoài Bát Kỳ của người Mãn Châu, ông cũng cho thành lập đội quân riêng gồm người Mông Cổ và đội quân riêng gồm toàn người Hán. Nâng quân số lên 17 vạn.

Trong khi người Mãn Châu tinh nhuệ, thì các chiến binh Mông Cổ có sở trường cơ động thiện chiến, quân người Hán mạnh mẽ về bộ binh và công thành.

Trước đây quân Thanh chỉ mạnh về kỵ binh thiện chiến, thì nay nhờ có các đội quân của người Mông Cổ và người Hán nên có thêm điểm mạnh đánh bộ và công thành, chiếm đất, giữ dân và chiêu hàng.

Trận chiến Liêu Đông

Năm 1639 nhà Minh cử vị tướng có công trấn áp cuộc khởi nghĩa Lý Tự Thành là Hồng Thừa Trù làm Tổng đốc Kế Liêu (Kế Châu và Liêu Đông), tăng cường tuyến phòng thủ Sơn Hải quan.

Tháng 7/1641 Hoàng Thái Cực lại dẫn quân bao vây Cẩm Châu, Hồng Thừa Trù cùng thuộc tướng là Ngô Tam Quế mang theo 13 vạn quân đến Ninh Viễn, rồi từ Ninh Viện đến chi viện cho Cẩm Châu.

Hồng Thừa Trù là vị tướng rất cẩn trọng, ông chủ trương tiến chậm nhưng chắc chắn để giành thắng lợi. Tuy nhiên Binh bộ Thượng thư nhà Minh lại cho rằng quân đông mà tiến quân chậm như thế sẽ rất hao phí lương thực nên lệnh cho giám quân đến đốc thúc phải tiến quân thật nhanh, điều này khiến HồngThừa Trù không khiển quân được như ý, buộc phải đẩy nhanh tốc độ tiến quân.

Để tiến quân nhanh theo yêu cầu của giám quân, Hồng Thừa Trù đành cho để lại lương thực ở Bút Giá Cương, dẫn 6 vạn quân tiến nhanh tách khỏi đội hình, số còn lại di chuyển chậm nên bám theo sau.

Khi còn cách Cẩm Châu 7 dặm (3.500m) là vùng Tùng Sơn và Hạnh Sơn thì cho cho hạ trại chia quân đóng giữ nơi đây.

Nghe tin viện binh quân Minh đang đến, tháng 8/1641 Hoàng Thái Cực dẫn đại quân từ Thẩm Dương đến đóng ở giữa Tùng Sơn và Hạnh Sơn nhằm chia cắt quân Minh tại khu vực này, đồng thời cắt đứt đường rút của quân Minh, lại cho quân đoạt hết lương thực tại núi Tháp Sơn.

Hồng Thừa Trù bị vây khốn ở Tùng Sơn, lương thực dần cạn, sau nửa năm Hồng Thừa Trù bị bộ hạ bán đứng, mở cửa thành cho quân Thanh tiến vào, nên ông bị bắt sống. Mất chủ tướng, nhà Minh liền cử Ngô Tam Quế trấn thủ Sơn Hải Quan.

Sau thắng lợi này quân Thanh mặc sức tung hoàng ở mặt trận Liêu Đồng, chỉ duy nhất phòng tuyến Sơn Hải Quan vẫn chưa qua được.

Ngô Tam Quế mở quan, vó ngựa Mãn Châu thẳng tiến Bắc Kinh

Lúc này ở phía nam quân của Lý Tự Thành phát triển mạnh mẽ. đánh tan các lực lượng quân Minh. Hoàng Thái Cực suy tính Hoàng Đế nhà Minh sẽ phải điều quân từ Sơn Hải Quan về Bắc Kinh ứng cứu, khi đó quân Thanh sẽ tấn công Sơn Hải Quan. Tuy nhiên Hoàng Thái Cực qua đời vào năm 1643 thọ 52 tuổi.

Hoàng Thái Cực mất bất ngờ không chỉ định người kế vị, em trai là Đa Nhĩ Cổn đang giữ chức thống lĩnh Bát Kỳ giữ quyền nhiếp chính.

Đa Nhĩ Cổn. (Tranh: wikipedia.org)

Đa Nhĩ Cổn. (Tranh: wikipedia.org)

Tháng 3/1644 Lý Tự Thành dẫn quân tiến đến thành Bắc Kinh, vua Sùng Trinh cấp báo Ngô Tam Quế dẫn quân về ứng cứu.

Thế nhưng vị tướng “trung quân” nhất trước đây là Viên Sùng Hoán dù chưa có lệnh về Kinh Thành, chỉ cần biết quân Kim đang kéo đến, ông đã cho quân hành quân liên tục ngày đêm trở về ứng cứu, nhưng nay Viên Sùng Hoán bị oan mà chết, không còn ai trung thành với Triều Đình nữa, Ngô Tam Quế nhận tin trở về ứng cứu Kinh Thành nhưng phải đến 10 ngày sau mới xuất quân.

Từ Sơn Hải Quan, Ngô Tam Quế dẫn quân ứng cứu Kinh Thành nhưng đi rất ung dung, không có gì phải vội vàng cả.

Quân Lý Tự Thành đại thắng ở Kinh Thành, vua Sùng Trinh chạy đến núi Cảnh Sơn rồi treo cổ trên cây tự tử, nhà Minh chấm dứt từ đây. Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh thì lên ngôi xưng là Đại Thuận Hoàng Đế.

Tượng Lý Tự Thành. (Ảnh từ wikipedia.org)

Tượng Lý Tự Thành. (Ảnh từ wikipedia.org)

Ngô Tam Quế lúc này đang rất ung dung tự tại dẫn quân về Kinh Thành, trên đường hay tin vua Sùng Trinh đã thắt cổ chết, nhà Minh mất, chủ cũng không còn, Ngô Tam Quế phân vên không nên nên về phe nào hay cần làm gì. Đúng lúc này người của Lý Tự Thành đến dâng của cải khuyên ông nên đi theo Lý Tự Thành.

Trong lúc phân vân chưa biết nên thế nào, thì Ngô Tam Quế được tin báo cho biết ái thiếp của mình là Trần Viên Viên bị quân của Lý Tự Thành cướp mất, cha cũng đã bị chết. Ngô Tam Quế tức khí quay trở lại hợp quân với Đa Nhĩ Cổn, mở toang Sơn Hải Quan cho quân Thanh tiến vào.

Tượng Trần Viên Viên tại Thái Hòa Cung Kim điện, Côn Minh.

Tượng Trần Viên Viên tại Thái Hòa Cung Kim điện, Côn Minh.

Đa Nhĩ Cổn tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, vó ngựa người Mãn Châu vượt Sơn Hải Quan tiến như vũ bão vào Trung Nguyên. Quân của Ngô Tam Quế tiến sát theo, quyết về Kinh Thành báo thù.

Hai quân liên hợp thế mạnh như chẻ tre, tại Kinh Thành quân của Lý Tự Thành không sao kháng cự được, vội cướp hết của cải rồi chạy về phía tây.

Tại thành Bắc Kinh quân Thanh làm lễ đăng quang cho hoàng tử Phúc Lâm lên ngôi Vua, hiệu là Thuận Trị. Nhà Thanh thống trị Trung Nguyên từ đây.

Từ những bộ lạc nhỏ bé, phải lệ thuộc và cống nạp cho nhà Minh. Nhưng khi những bộ lạc này kết hợp làm một thể hiện được sức mạnh của mình, họ đã xây dựng được một nền văn minh mới, tiến chiếm Trung Nguyên, đánh bại nhà Minh, làm chủ Trung Hoa.  

Trần Hưng

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc