Home » Kinh doanh, Tiêu biểu sideshow » Doanh nghiệp nhà nước: Năng suất giảm, lương tăng
Năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra tốc độ tăng tiền lương tại các công ty mẹ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đều có mức lương bình quân hơn 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Mobifone: Thu nhập bình quân 63 triệu đồng

Theo báo cáo kiểm toán Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) năm 2012, lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng, nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011. Chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ là 9,18 triệu đồng một người mỗi tháng, tăng 30% so với 2011 (7,04 triệu). Trong khi đó, năng suất lao động giảm 2% so với 2011

“Như vậy, năm 2012 tốc độ tăng tiền lương tại công ty mẹ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động, chưa phù hợp theo quy định”, báo cáo kết luận.

Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên tại VNPT năm 2012 là 9,59 triệu đồng, giảm 7% so với năm 2011 (10,28 triệu đồng). Trong khi đó, mức bình quân của Ban quản lý điều hành là 50,8 triệu đồng một tháng (kiểm toán không đưa ra con số so sánh với năm 2011).

Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng, nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011.

Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng, nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011.

Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng, nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011.

Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân gần 63 triệu đồng, nhân viên Mobifone có thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một tháng, tăng xấp xỉ 7% so với 2011.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, doanh thu tính lương của VNPT bao gồm doanh thu kinh doanh, hoạt động tài chính. Tuy nhiên, công ty mẹ xác định doanh thu chưa đúng phải điều chỉnh giảm doanh thu theo kết quả kiểm toán làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao. 

Tại Công ty Thông tin di động (Mobifone) lương bình quân nhân viên năm 2012 cũng tăng 6% so với 2011, đạt 13,22 triệu đồng, thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động. 

Còn thu nhập bình quân là 14,99 triệu đồng, tăng 6,99% so với 2011. Với ban lãnh đạo, tiền lương bình quân là 46,68 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 62,68 triệu đồng. 

Tại báo cáo, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, công ty mẹ của VNPT được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 theo quyết định số 4878. 

Trong đó, đơn giá tiền lương là 112,46 đồng trên 1.000 đồng doanh thu, giảm 7,6% so với 2011. Đối với bộ máy quản lý, chế độ tiền lương được chi trả theo quyết định của Hội đồng quản trị và thỏa ước lao động tập thể được Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội ký vào tháng 7/2009. 

Còn tại Nghị định 51 về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo, quản lý các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nêu rõ mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty chuyên trách của tập đoàn kinh tế có mức lương cơ bản là 36 triệu đồng một tháng. 

Tương tự đối với tổng giám đốc hoặc giám đốc là 35 triệu đồng. Các lãnh đạo khác lương dao động từ 29 đến 32 triệu đồng. Đối với chủ tịch tại các tổng công ty mức lương cơ bản dao động từ 31-33 triệu đồng, tổng giám đốc là 30-32 triệu mỗi tháng.

Lương cao ngất ngưởng 

Cũng theo kết quả kiểm toán, dù kinh tế khó khăn nhưng thu nhập của lãnh đạo tổng công ty Nhà nước vẫn rất cao. Thu nhập bình quân của các chức danh quản lý thuộc khối văn phòng tại một số tập đoàn, tổng công ty cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của các đơn vị thành viên trong tập đoàn, tổng công ty.

Cụ thể, tại tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) thu nhập bình quân của lãnh đạo năm 2011 là 56,5 triệu đồng/người/tháng. Khối văn phòng tổng công ty cao nhất là 28,4 triệu đồng/người/tháng. Ở Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà có thu nhập cao nhất trong các đơn vị thành viên được kiểm toán là 6,5 triệu/đồng/người/tháng. 

Tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), thu nhập bình quân của lãnh đạo là với 79,749 triệu đồng/người/tháng; khối văn phòng tổng công ty là 32,9 triệu đồng/người tháng. Ở công ty Lương thực Đồng Tháp có thu nhập cao nhất trong các đơn vị thành viên được kiểm toán là 11,175 triệu đồng/người/tháng.

Tương tự, tại Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro), viên chức quản lý công ty là 35,483 triệu đồng/người/tháng; trong khi công ty mẹ là 8,733 triệu đồng/người/tháng. 

Tại Cienco4, hội đồng thành viên và các phó tổng giám đốc là 39,9 triệu đồng/người/tháng, còn người lao động là 5,49 triệu đồng/người/tháng. 

Hà Oanh (Tổng hợp)

Theo baodatviet

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc