Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Biểu ngữ “đưa Giang Trạch Dân ra công lý” được thấy khắp nơi tại Trung Quốc
Với sự thay đổi về luật tố tụng cho phép người dân dễ dàng khởi kiện hơn so với trước, lập tức xuất hiện làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.

Dù sau đó có lời hăm dọa, khủng bố, nhưng đến ngày 20/8 đã có hơn 157.000 đơn kiện Giang Trạch Dân gửi đến Tòa án nhân dân tối cao, và đến nay con số này đã cao hơn rất nhiều.

Các biểu ngữ “đưa Giang Trạch Dân ra công lý” cũng được thấy khắp nơi ở Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã bao che cho các quan chức dưới thời của mình tham nhũng, để có được sự trung thành của họ. Vu khống đàn áp Pháp Luân Công, cưỡng bức họ phải từ bỏ niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn, ra lệnh mổ cắp nội tạng sống của các học viên, thống kê cho thấy hơn 2 triệu học viên bị mổ cắp nội tạng

Những thông điệp như “Toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân”, “Đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.” gần đây v.v… đã được nhìn thấy trên đường phố Trung Quốc trong Lễ hội Thuyền Rồng vào 20/6/2015

Lễ hội Thuyền Rồng là ngày lễ hội quan trọng ở Trung Quốc, năm nay trong lễ hội này người dân đã thể hiện mong muốn của mình trên các tâm biểu ngữ

Dưới đây là những biểu ngữ “Toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân” ở tỉnh Hà Bắc:

1bb2cf34d551be4ba7221a27edd90c18.jpg

1d1e801126e5f56532db8e2c05eb90b1.jpg

6c5e2d775237fe95a4de2cc823129f84.jpg

b7b2307df95bfc1c98c6f6a9cbaee7cf.jpg

23b1727e10296beee9137c9f4197091e.jpg

598d2681f8facb41176850a0a943a1e1.jpg

eab368b17d413114f1203fe944485748.jpg

9cf8591de463808150532937901cb4ec.jpg

e97f8faf916279d2b13439e0b2021db6.jpg

d789e649e1c66917ae669f4864f1a33b.jpg

Những biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.” ở thành phố Cát Lâm

fde94d536e02dd13c97ca1b71a02ad86.jpg

16fa5c02db4c9becde938fbaaaa8d1d1.jpg

Thành phố Bắc Kinh cũng chứng kiến biểu ngữ đưa Giang Trạch Dân ra công lý

b597a83c168f1094fa288dd529382c8e.jpg

4087afea4b55582c8e384f94e1551098.jpg

2e7778959842dc593f34efa023273215.jpg

06cee264e33a707a68e2e4bbf591ed21.jpg

a656ff88640a457169de89128da36c3b.jpg

a568a02a9bfa54fc2d5732137d9c7a0b.jpg

b090af3c0ed31e6b09aa84b3be542906.jpg

Ánh Sáng

Ảnh: Minhhue


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc