Home » Danh nhân, Văn hóa » Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 1)

Lý Mục đánh Hung Nô xâm lược chỉ cần một trận mà khiến Hung Nô suốt 10 năm không gượng dậy nổi. Tần Thủy Hoàng mấy lần tấn công với tướng giỏi binh mạnh cũng bị đánh bại đến phải thốt lên rằng nếu còn Lý Mục thì không sao thu phục lục quốc được.

Lý Mục

Tranh của Sỹ Hòa, báo Bình Phước online

Xuất sinh

Sinh ra vào thời Chiến quốc, nhưng tổ tiên của Lý Mục vốn là họ Thôi ở huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, tỉnh Sơn Đông (một anh hùng Lương Sơn Bạc là Võ Tòng cũng là người huyện Thanh Hà). Đến đời ông nội là Lý Đan Nguyên thì đổi sang họ Lý.

Lý Mục sinh năm nào không rõ, có nguồn cho rằng ông sinh năm 290 TCN nhưng cũng chưa thuyết phục. Từ nhỏ đã giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, lớn lên Lý mục trở thành tướng quân dưới thời Triệu Hiếu Thành Vương.

Lúc này ở phía bắc nước Triệu liên tục bị người Hung Nô thường xuyên tấn công cướp bóc. Quân Triệu trấn giữ biên giới phía bắc đến một nửa quân số nhưng vẫn thường xuyên bị Hung Nô đánh bại.

Được giao trọng trách chống Hung Nô

Triệu Hiếu Thành Vương lúc này có ý muốn ưu tiên trọn các tướng trẻ. Vương Chiêu liền tiến cử lên Lý Mục. Triệu Vương liền hỏi về sách lược chống Hung Nô. Lý Mục yêu cầu mình phải được toàn quyền sắp đặt binh lính và quan lại vùng biên giới; yêu cầu được giữ lại tất cả các khoản thuế thu được ở biên giới để chi têu quân phí, đồng thời không ai được can thiệp vào sách lược của mình.

Các yêu cầu này được Triệu Vương chấp nhận, Lý Mục lập tổng hành dinh ở quận Đại, sắp đặt bộ máy quan lại, tiền thuế đều được vào trong dinh để xây dựng quân đội. Binh sĩ được luyện tập, thành trì được tu sửa.

Lý mục cũng tìm cách di dân vào trong, tránh ở nơi vùng biên giới với Hung Nô, thực hiện “vườn không nhà trống”.

Ông cũng lệnh cho bĩnh sĩ không giao chiến mà chỉ cố thủ trong thành, thực hiện “nhẫn” để đối phó với Hung Nô. Ai vi phạm quân lệnh mà giao chiến sẽ bị xét xử. Nếu quân Hung Nô đến sẽ khua chiêng gõ trống rút hết vào thành cố thủ không ra. Lý Mục không đánh Hung Nô ngay, chỉ bí mật ngày đêm xây dựng, thao luyện quân sĩ, người ngoài không biết được.

Tin tức Lý Mục nhát gan không dám đánh Hung Nô bay về kinh thành, qua mấy năm các báo cáo bay về Triều đình ngày càng nhiều, nhiều quan lại đề nghị thay tướng, nhưng Triệu Vương bỏ qua, thực hiện lời hứa không can dự kế sách của Lý Mục. Tuy nhiên đến khi toàn bộ các quan đều lên tiếng thì Triệu Vương không nhịn được cho gọi Lý mục về điều trần. Lý Mục nói rằng sở dĩ không giao chiến là vì thời cơ chưa đến, đồng thời nhắc lại cam kết trước của của Vua là không can thiệp vào kế sách của ông.

Tuy nhiên Triệu Vương không nhịn được, liền cử tướng khác thay chống Hung Nô, còn Lý Mục bị về nhà ngồi chơi xơi nước. Các tướng mới thay đổi kế sách trước đó của Lý Mục. Quân Triệu nhiều lần giao chiến nhưng không thắng được Hung Nô, tổn thất binh sĩ. Người dân trở về nơi biên giới thường xuyên bị Hung Nô cướp phá nên cũng không thể làm ăn gì được. Các tướng cũng chẳng có cách nào hay để đối phó với quân Hung Nô.

Triệu Vương lại đành cho gọi Lý Mục đến, ông đóng cửa cáo bệnh không ra. Triệu Vương phải nhờ đến Vương Chiêu đến cố thuyết phục, Lý Mục mới chịu đến Kinh thành phụng mệnh. Lần này Lý Mục đồng ý lĩnh chỉ đánh Hung Nô, đồng thời nhắc lại điều kiện cũ, phải dể ông dược thực hiện kế sách của mình mà không được can dự vào.

Chỉ một trận đánh tan 10 vạn quân Hung Nô

Lý Mục theo kế sách cũ, rời dân khỏi nơi vùng biên giới vào sâu phía trong, thực hiện “vườn không nhà trống”, binh sĩ trong thành không giao chiến, quân Hung Nô đã quá quen với Lý Mục cho rằng ông sợ Hung Nô nên không bao giờ dám đánh.

Lý mục xây dựng quân, sau vài năm, quân Lý Mục có 1.300 chiến xa, 13.000 chiến mã, 5 vạn binh, 10 vạn cung thủ, vậy mà quân Hung Nô không mảy may biết lực lượng quân Triệu. Hơn nữa sau vài năm cướp bóc, quân Hung Nô đã quen với cảnh quân Triệu chỉ lo phòng thủ chứ không tham chiến, nên nghênh ngang như chỗ không người mà chẳng phải lo gì.

Nhận thấy binh lực đã mạnh, thời cơ đã dến, Lý Mục cho dân chúng trở lại nơi cũ ở vùng biên giới, chăn thả gia súc, phát triển sản xuất. Quân Hung Nô đến cướp bóc, quân của Lý Mục không đánh mà giả sợ hãi vứt hết khí giới tháo chạy

Quân Hung Nô cướp được tài sản về báo lại dân Triệu đã trở về biên gới với rất nhiều của cải. Thiên vu Hung Nô mừng rỡ vì lâu rồi không được cướp bóc thỏa thích, liền cho đại quân 10 vạn vượt biên giới. Quân Triệu thấy quân HungNô thì sợ hãi bỏ chạy nhử quân Hung Nô vào trận địa bố trí sẵn ở ngay trước Nhạn Môn Quan.

Quân Hung Nô vào trận địa, Lý Mục cho bộ binh và chiến xa tập kích từ 2 cánh ép lại, rồi cho đội cung thủ bắn tên như mưa, quân Hung Nô bị ép chặt không chạy được khiến tử trận vô số. Một số quân Hung Nô cố đánh thoát ra khỏi vòng vây chạy trốn thì bị quân Triệu cho kỵ binh truy đuổi diệt sạch.

Thiền vu Hung Nô phải trốn vào rừng sâu, chỉ cần một trận, Lý Mục đánh tan 10 vạn quân Hung Nô.

Chớp thời cơ Lý Mục đưa quân đuổi theo đám tàn quân, vượt biên giới sang Hung Nô diệt Đan Lâm, phá Đông Hồ, khiến người Lân Hồ phải đầu hàng quy thuận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa đánh bại Hung Nô trong trận đánh quy mô lớn.

Sau trận đánh này, hơn 10 năm sau Hung Nô vẫn không gượng dậy nổi, kinh sợ không dám đến gần biên giới với nước Triệu.

Lý Mục dùng “đại nhẫn” mà đại phá Hung Nô, ban đầu quân Hung Nô khinh thường chế nhạo ông, nhưng sau đó phải đầu hàng quy thuận, không dám bén mảng đến gần biên giới.

Kế sách “vườn không nhà trống” của Lý Mục được đời sau nhắc đến, trở thành hình mẫu cho binh pháp sau này.

Khoảng 1.500 năm sau, đại quân Mông Cổ hùng bá khắp thiên hạ, xâm chiếm từ Á sang Âu gây kinh hàng khắp thế giới, biên niên sử châu Âu ghi nhận rằng “vó ngựa quân Mông Cổ đến đâu cỏ không mọc được đến đấy”.

Tuy nhiên khi đến Đại Việt, vó ngựa quân Mông Cổ bị chùn bước, rút chạy thảm bại bởi danh tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Là người am hiểu binh pháp ông đã dùng chính kế sách “vườn không nhà trống” của Lý Mục năm xưa mà 3 lần lãnh đạo Đại Việt đánh tan đại quân Mông Cổ, viết nên trang sử hào hùng con con dân Đại Việt.

(Còn nữa)

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc