Home » Danh nhân, Văn hóa » Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 2)

Trong khi Lý Mục đang trấn giữ phương bắc chống Hung Nô thì nước Triệu có trận đánh lớn ảnh hưởng đến vận mệnh nước Triệu sau này, đó là trận Trường Bình.

Liêm Pha dùng “Nhẫn” chặn đứng quân Tần

Quân Tần đưa quân tấn công Trường Bình, tướng nước Triệu là Liêm Pha biết quân Tần rất mạnh, nên dù quân đông nhưng quyết thủ vững chứ không đánh. Quân Tần khiêu chiến nhưng Liêm Pha lệnh cho binh sĩ không được ra ngoài, quyết thủ vững thành trì.

Liêm Pha dùng “Nhẫn” để chống quân Tần hùng mạnh, khiến quân Tần suốt 2 năm liền không tiến được.

Tần Chiêu Tương Vương thấy đánh mãi không thắng được liền tìm kế ly gián, cho người mang nhiều vàng bạc đến đút lót các quan trong triều nước Triệu, tung tin Liêm Pha già cả lú lẫn hèn nhát không dám mang quân ra đối địch nên quân Tần không sợ, Tần chỉ sợ mỗi Triệu Quát con của danh tướng Triệu Xa thôi (danh tướng Triệu xa của nước Triệu đã mất).

Triệu Vương tin thật, năm 260 TCN cho Triệu Quát đến Trường Bình cầm quân đánh Tần và gọi Liêm Pha trở về. Triệu Quát là tướng trẻ đọc hiểu nhiều binh pháp, nhưng lại chưa thực chiến ra quân đánh trận nào, nhiều tướng can ngăn Triệu Vương không được, đến mẹ của Triệu Quát cũng can ngăn nhưng Triệu Vương không đồng ý.

Triệu Quát háo thắng mà tử trận, 45 vạn quân bị diệt, nước Triệu không sao hồi phục được

Triệu Quát cầm quân theo binh pháp, ỷ quân đông liền tấn công quân Tần, quân Tần thay tướng chỉ huy cho danh tướng bách chiến bách thắng nổi tiếng là Bạch Khởi cầm quân nhưng bí mật không cho quân Triệu biết. Bạch Khởi biết Triệu Quát là tướng trẻ háo thắng, liền cho quân đánh thua mấy trận. Triệu Quát thắng được mấy trận thì đắc thắng cho quân tràn lên tiến đánh.

Triêu Quát cầm quân theo binh pháp học được, Bạch Khởi là tưởng giỏi am hiểu binh pháp, nhưng cầm quân đánh lại biến hóa theo thực chiến.

Đợi triệu Triệu Quát háo thắng tiến vào thế trận chuẩn bị trước, Bạch Khởi liền cho tinh binh đánh bọc hậu cắt đứt đường rút của quân Triệu, trước sau hình thành thế trận bao vây chặt quân Triệu lại. Triệu Quát không sao phá vây được, binh lính cạn lương nguy cơ chết đói. Cuối cùng Triệu Quát liều chết cùng quân quyết đánh một trận phá vây thoát ra ngoài.

Bạch Khởi chỉ chờ có vậy chuẩn bị sẵn đánh tan quân Triệu, Triệu Quát tử trận, toàn bộ 45 vạn quân Triệu bị tiêu diệt trong trận Trường Bình. Trận chiến Trường Bình là trận đánh nổi tiếng bậc nhất thời chiến quốc. Thất bại này khiến nước Triệu suy yếu không bao giờ vực dậy như trước được nữa.

Thấy Triệu đã suy yếu, năm 258 TCN quân Tần tiến đánh Kinh đô Hàm Đan của nước Triệu, Triệu Vương thấy nguy cấp vội cầu cứu đồng minh là nước ngụy đến giúp.

Năm 245 TCN, Triệu Hiếu Thành Vương mất, con là Triệu Điệu Tương Vương lên thay. Năm 247 TCN Tần Thủy Hoàng lên ngôi Vua nước Tần, ý định thu phục lục quốc thống nhất thiên hạ. Năm 235 TCN Triệu Điệu Tương vương mất, Triệu U Mục vương lên thay.

Năm 234 TCN nhà Tần cử viên tướng Hoàn Nghĩ đưa quân tiến đánh Bình Dương và Vũ Thành của nước Triêu, 10 vạn quân Triệu bị tiêu diệt.

Năm sau Hoàn Nghĩ lại đưa quân vượt Thái Hành sơn tấn công Xích Ly và Nghi An, nước Triệu lâm nguy. Triệu U Mục vương phải gọi Lý Mục đang ở phương bắc trở về, phong cho ông làm đại tướng quân, giao cho ông chỉ huy toàn quân 10 vạn chống Tần.

ban-do-chien-quoc

Bản đồ thời chiến quốc năm 260 TCN. (Ảnh: Sholokhov, Benjamin Trovato, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Lý Mục dùng “Nhẫn” giành chiến thắng, khiến 10 vạn quân Tần tử trận

Lý Mục cho Triệu Thông trấn giữ Kinh thành Hàm Đan, còn bản thân ông chặn quân Tần ở Phì Lũy. Lý Mục nhận thấy quân Tần rất mạnh lại thắng liên tục nên sĩ khí đang rất hăng, nếu giao chiến rất khó thắng nên lệnh cho quân cố thủ trong trại tránh giao chiến, dùng “Nhẫn” để chống quân Tần, rồi chờ cơ hội sẽ phản công.

Lý Mục chia quân thành từng nhóm nhỏ, ngày đêm luyện tập, lại yêu thương tướng sĩ như con, các tướng sĩ hết mực tôn kính ông, nhiều lần xin được xuất quân quyết chiến với quân Tần, nhưng ông đều từ chối và phân tích cho các tướng sĩ thấy cơ hội chưa đến nên không nóng vội.

Hoàn Nghĩ thấy quân Triệu chỉ cố thủ nên đưa quân tấn công nhưng không sao thắng được, nhuệ khí suy giảm, quân lính dần chán nản mệt mỏi. Nhận thấy đánh lâu dài quân Tần sẽ bất lợi, Liền tòm cách nhử Lý Mục đưa quân ra khiêu chiến, nhưng Lý Mục là người có tâm đại nhẫn, ông vẫn cho quân thủ chắc chắn khiến quân Tần không làm gì được.

Hoàn Nghĩ liền chia quân ra đánh quân của Triệu Thông đang ở Phì Hạ, kế hoạch là dụ quân Triệu Thông ra đánh rồi vây chặt, Triệu Thông tất phải cầu viện binh của Lý Mục, như thế Lý Mục phải xuất quân ra ngoài, quân Tần có cơ hội sẽ vây đánh diệt quân của Lý Mục.

Hoàn Nghĩ đưa một nửa quân tấn công Phì Hạ, nửa còn lại giữ trại ở Vu Phì. Triệu Thông liền xin Lý Mục cứu viện. Lý Mục biết rằng nếu đưa quân đến cứu Phì Hạ thì là trúng ý của Hoàn Nghĩ, vì Hoàn Nghĩa khi đánh Phì Hạ ắt đã tính được việc mình sẽ đưa quân đi cứu viện.

Mặt khác lâu nay Lý Mục dùng “Nhẫn” chống quân Tần, nên quân Tần đã quen với việc quân triệu chỉ cố thủ trong trại, nên ít để ý phòng bị, nay lại nghĩ mình sẽ đưa quân đến Phì Hạ cứu viện nên càng ít chú ý phòng bị.

Vì thế Lý Mục ra kế hoạch tấn công thẳng vào trại quân Tần ở Vu Phì, Hoàn Nghĩ thấy doanh trại ở Vu Phì bị đánh, sẽ phải quay về cứu viện, như thế quân Triệu từ hai phía đánh kẹp lại quân Tần tất phải tan. Vì thế Lý Mục lệnh cho Triệu Thông cứ thủ vững, khi nào thấy quân Tần rút đi thì đi theo nhưng không đánh mà phải đợi lệnh.

Lý Mục chia quân làm 3 cánh bất ngờ tấn công vào doanh trại quân Tần ở Vu Phì trong đêm, quả nhiên quân Tần trước giờ đã quá quen thấy quân Triệu chỉ thủ chứ không đánh nên không có sự chuẩn bị, khi bị đánh bất ngờ thì không chống nổi, hơn mười tướng cùng sĩ tốt đều tử trận, đám tàn quân vội bỏ chạy đến Phì Hạ báo tin.

Hoàn Nghĩ vội đưa quân về ứng cứu, Triệu Thông liền đưa quân đi theo nhưng không đánh. Lý Mục dàn quân chờ sẵn, quân Triệu thường ngày đều tập luyện lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, nay mới được giao chiến thì rất hăng.

Hoàn Nghĩ đưa quân về thấy quân Tần thì cho quân tấn công, quân Triệu đã chờ sẵn đánh rất hăng, quân Triệu Thông theo sát sau quân Tần cũng đánh tới.

Quân Tần bị đánh cả trước lẫn sau thì không sao địch nổi, 10 vạn đại quân bị tiêu diệt toàn bộ. Trong đám loạn quân Hoàn Nghĩ vội bỏ chạy nhưng không dám về nước nữa vì sợ bị tội.

Triệu Vương vô cùng vui sướng vì thắng trận, phong vũ Lý Mục làm Vũ An Quân cùng thực ấp vạn hộ. “Vũ An Quân” ý là vũ dũng đánh tan quân giặc mà vẫn giữ được an quân,

Thua trận nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn quyết tấn công diệt Triệu nhằm thu phục lục quốc.

(Còn nữa)

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc