Home » Danh nhân, Văn hóa » Từ người nông dân thành danh tướng, con rể Hưng Đạo Vương

Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương trở thành vị tướng trụ cột của nhà Trần, người có công lón nhất, ông cũng quy tụ được rất nhiều viên tướng tài năng lúc đó, điển hình có thể kể đến là Phạm Ngũ Lão.

Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão. (Minh họa từ pinterest)

Câu chuyện Phạm Ngũ Lão lọt đan sọt ven đường được diện kiến Hưng Đạo Vương thì ai cũng biết, đương thời danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương và là một trong những danh tướng vĩ đại trong sử Việt. Theo gia phả họ Phạm, ông là cháu 8 đời của danh tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.

Từ nông dân trở thành con rể của Hưng Đạo Vương

Sau khi đưa Phạm Ngũ Lão về Triều, Hưng Đạo Vương liền tiến cử lên vua để ông giữ chức chỉ huy cấm vệ quân. Thế nhưng cấm vệ quân rất tinh nhuệ, vì thế các tướng quân cấm vệ đều là những người rất thiện chiến, biết Phạm Ngũ Lão chỉ là tay xuất thân nông dân, được giữ chức chỉ huy cấm quân chỉ là nhờ Hưng Đạo Vương tiến cử, hoàn cảnh gặp mặt lúc đang đan sọt. Vì thế mà họ không phục, nên tâu với Vua xin được tổ chức đấu võ.

Phạm Ngũ Lão bằng lòng thách đấu, nhưng xin được về quê 3 tháng và được đồng ý. Về quê ông luyện lại võ, ngày nào cũng ra cái gò lớn ngoài đồng để nhảy lên, mãi cho đến khi cái gò sạt mất một nửa.

Hết hạn ông quay về Triều đấu với đám tướng cận vệ, Phạm Ngũ Lão lúc này thân thủ rất nhẹ nhàng, có thể đấu với vài chục người, từ đó đám vệ sĩ đều bái phục và chịu tài. Con gái Hưng Đạo Vương là Anh Nguyên cũng cảm mến Phạm Ngũ Lão và được cha đồng ý cho kết hôn. Xuất thân từ nông dân, Phạm Ngũ Lã đã khiến binh tướng quân cấm vệ cảm phục và chinh phục luôn cả trái tim Anh Nguyên quận chúa và trở thành con rể của Hưng Đạo Vương.

Trong hai cuộc chiến chống quân Nguyên Mông (1285 và 1288 – 1289) Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần đánh bại đội quân hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới.

Cuộc chiến chống quân Nguyên Mông kết thúc, Phạm Ngũ Lão liên tục được thăng chức:

– Năm 1290 được vua Nhân Tông giao cho chức quảnh lĩnh quân Thánh Dực.

– Năm 1294 Phạm Ngũ Lão lập công lớn khi đánh Ai Lao, được ban Kim Phù (tức binh phù bằng vàng)

– Năm 1297 Phạm Ngũ Lão lại lập công lớn khi đánh Ai Lao, được ban Vân Phù (tức binh phù có khắc chạm hình mây).

– Năm 1298 dươc phong làm Kim Ngô Hữu Vệ Đại tướng quân.

– Năm 1301 được phong làm Thân Vệ Đại tướng quân và được ban quy phù (tức binh phù có chạm hình rùa)

– Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được phong làm Điện súy Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu.

ky-binh-1

Kỵ binh . (Minh họa từ motthegioi.vn)

Danh tướng với cách phá tượng binh độc đáo

Thời nhà Trần, phía nam là Chiêm Thành, phía tây là Ai Lao thường đưa quân cướp phá vùng biến giới với Đại Việt. Chính vì thế mà Phạm Ngũ Lão 3 lần phải đánh Ai Lao và thắng lớn; 2 lần tiến binh sag Chiêm Thành khiến Đế Chí phải xin hàng, Đế Năng phải chạy trốn đến Java (Indonesia).

Khi Ai Lao xâm lấn Đại Việt có đội tượng binh rất mạnh, với hơn 1 vạn con voi, sức mạnh dường như không gì có thể cản được. Để đối pho với tượng binh Ai Lao, Phạm Ngũ Lão có cách đánh thật đặc biệt, ông dùng tre để đánh voi, nhiều sách đều có ghi chép lại.

Sách “Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ chép rằng: “Về sau, nước Ai Lao vào ăn cướp, đem voi bày trận xông vào, không ai chống được. Ông được lệnh đem quân đi đánh. Ông sai chặt gốc tre vạt nhọn, dài độ vài thước, chất cả bên đường, rồi vẫy cho quan quân lui lại, một mình xông vào đánh nhau với giặc. Giặc thả voi ra đuổi. Ông cứ xông vào lấy những đoạn tre ở bên đường đâm vào móng chân voi. Voi đau phải lui. Trận giặc đại loạn. Quan quân xông vào đánh vỡ tan”.

Còn sách “Tang thương ngẫu lục” của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Áng ghi lại rằng: “Bấy giờ, tù trưởng Ai Lao đem hơn một vạn con voi kéo sang cướp phá các trấn Hoan, Diễn; đi đến đâu thì quân bộ, quân kỵ của ta đều phải vỡ chạy. Triều đình sai ông đi đánh. Ông truyền cho những dân ngoài biên, làng nào cũng phải chặt những khúc tre dài 5, 6 thước, để tích sẵn đấy.

Khi gặp giặc, ông xua quân đứng lùi lại, một mình đi chân không vào, vớ những khúc tre mà đánh vào chân voi. Voi đau, kêu rống lên rồi chạy tán loạn. Quân Ai Lao đương đêm phải trốn”.

Vì sao Phạm Ngũ Lão có thể biết điểm yếu này của voi để khuất phục đội tượng binh hơn vạn voi? Bởi lẽ thuở hàn vi thời trẻ Phạm Ngũ Lão từng chăn voi cho vua Lào, nhờ một thời nuôi và huấn luyện voi mà ông hiểu đặc tính con vật này. Sách “Thuyết Trần – sử nhà Trần” của Trần Xuân Sinh có ghi chép rằng:

“Khi Ngũ Lão còn hàn vi, xin với mẹ đi tìm kế lập công danh, ở trong nước chưa có dịp, bèn sang ở chăn voi cho vua Lào. Ngũ Lão cầm lá cờ đỏ dạy voi, tùy theo hiệu cờ phất thì voi tiến, thoái hoặc quỳ xuống hết. Về sau quân Lào sang cướp vùng Thanh Nghệ, có các đội tượng binh xung kích rất lợi hại. Ngũ Lão phụng mệnh đi đánh. Người Lào thúc voi xông vào trận, Ngũ Lão mới phất cờ, đàn voi trông thấy, quen theo thói cũ, cứ tuân lệnh ông phục cả xuống. Vì thế thắng được quân Lào dễ dàng”.

Ngày 1/11/1320 Phạm Ngũ Lão mất, thọ 66 tuổi, vua Trần Minh Tông thương tiếc, nghỉ chầu đến 5 ngày.

Tại làng quê của Phạm Ngũ Lão, người dân xã Phù Ủng dựng bàn thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương tại đền thờ Trần Hưng Đạo.

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc