Home » Ảnh đẹp, Giải trí » Những bức tranh tuyệt đẹp của Louis Aston Knight

“Mỗi nghệ sĩ đưa tâm hồn của mình vào cây cọ, và vẽ bản tính riêng của mình vào những hình ảnh đó.” – Henry Ward Beecher

"Một đường cong trên sông" của Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Vườn nhà tranh tại Martigny" của Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Hoa dọc theo sông" của Phòng Trưng Bày Reh, Inc, New York City

"Nhà tranh cạnh dòng sông" bởi Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

" Nhà tranh của Diane" của Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Vườn mùa hè , Normandy" Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

Chiều mùa hè chiều, Normandy" của Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

Nhà tranh của vào tháng sáu", Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

Buổi tối mùa hè, Beaumont" , Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Máy xay của tôi" , Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Táo nở hoa" , Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

"Vườn nhà tranh tại Martigny" , Phòng Trưng Bày Rehs, Inc, New York City

Nghệ sĩ: Louis Aston Knight

Thanh Thanh (dịch từ amolife)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc