Home » Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Đang triển khai Dự án Trung tâm khoa học hạt nhân

Ngày 27/9, cuộc họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã thảo luận, đưa ra một số giải pháp đôn đốc các công việc liên quan đến nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước.

Địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay, EVN đã hoàn thành phê duyệt hồ sơ yêu cầu thực hiện dịch vụ tư vấn lập hồ sơ phê duyệt địa điểm và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Bên cạnh đó, công tác đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang được khẩn trương triển khai.

EVN cũng đang tập trung triển khai các dự án liên quan như hạ tầng phục vụ thi công, Trung tâm quan hệ công chúng về điện hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án điện hạt nhân.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nêu yêu cầu đảm bảo tính chặt chẽ, cẩn trọng và đáp ứng tiến độ, mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng trong các công việc triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đối với các bộ, ngành liên quan.

Trên tinh thần đó, Bộ Công Thương tổng hợp lại tiến độ tổng thể, lập bản đồ tiến độ từng đầu việc, chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai Dự án trước Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay.

Đồng thời, lấy ý kiến các Bộ, ngành để sớm trình các Hiệp định liên quan đến hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Liên bang Nga.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn Luật, cơ chế cho dự án. Đôn đốc triển khai Dự án Trung tâm khoa học hạt nhân.

EVN tập trung công tác chuẩn bị nhân lực, chuyên gia, lựa chọn tư vấn độc lập, trong đó hết sức chú ý vấn đề đào tạo nhân lực, chuyên môn phục vụ công tác xây dựng vận hành Nhà máy.

Thực hiện thủ tục đưa dự án này vào diện công trình đặc biệt lên quan đến an ninh quốc gia để có những cơ chế đảm bảo an ninh, an toàn của dự án.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng công suất 4.000MW, gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo lộ trình thực hiện, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành năm 2020. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 200.000 tỷ đồng (tại thời điểm lập dự án, quý 4/2008).

Theo BeeNet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc