Home » Xã hội » Bộ trưởng Giao thông và Tổng Thanh tra CP nói về vụ Vinashin.

Bộ trưởng Bộ Giao thông thừa nhận, Bộ có phát hiện một số vấn đề báo cáo Chính phủ nhưng nhiều vấn đề, Bộ không phát hiện được còn Tổng Thanh tra cho hay Thanh tra Chính phủ 3 lần đề xuất thanh tra toàn diện Vinashin nhưng không được triển khai.

Cũng trong phiên thảo luận tại Hội trường ngày 1/11, vấn đề quản lý tập đoàn kinh tế từ bài học Vinashin được nhiều đại biểu đề cập. Liên quan vấn đề này, chiều 1/11, theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã có giải thích khá cụ thể.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, về phân cấp quản lý Vinashin thì Thủ tướng quản lý Nhà nước đối với tập đoàn, hội đồng quản trị đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại tập đoàn, còn Bộ quản lý chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải, thực hiện quản lý một số lĩnh vực đối với tập đoàn. Bộ báo cáo Chính phủ khi tập đoàn trình Chính phủ một số nội dung như mục tiêu, kế hoạch, điều lệ, cơ cấu tổ chức tập đoàn, công tác nhân sự…

Về nội dung này, thường Bộ có ý kiến rõ, không có khó khăn. Tuy nhiên việc giám sát đầu tư, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thừa nhận, Bộ có phát hiện một số vấn đề báo cáo Chính phủ nhưng nhiều vấn đề, Bộ không phát hiện được, kể cả hành vi cố ý làm trái, đó là khuyết điểm của Bộ.

Về phía Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền thừa nhận, đúng là có 11 lần thanh, kiểm tra từ 2006 tới nay, nếu tính cả kiểm tra nội bộ thì số lần còn nhiều hơn. Tuy nhiên đây là con số của nhiều cơ quan chứ không riêng thanh tra, mà các cơ quan chịu trách nhiệm điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Còn về phía Kiểm toán và Thanh tra của Chính phủ, để tránh chồng chéo nên chưa thanh tra toàn diện.

Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền.

Tổng Thanh tra cho rằng, ta chưa phân định trách nhiệm rõ ràng nên rất nhiều cơ quan vào cuộc mà mỗi cơ quan chỉ làm một phần việc của mình như Bộ Tài chính chỉ kiểm tra tài chính, Bộ Xây dựng kiểm tra công tác xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra công tác đầu tư… Bởi thế, qua 11 lần kiểm tra, dù đều phát hiện vi phạm của Vinashin, một số cuộc được báo cáo lên Chính phủ nhưng chỉ ở từng lĩnh vực riêng.

Về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền lý giải, chức năng thanh tra Chính phủ không thể kiểm soát, đánh giá tất cả các hoạt động này được. Ngay trong hoạt động thanh tra, luật quy định thanh tra mỗi cấp do cơ quan hành chính lập ra, nếu thanh tra cấp dưới không báo cáo lên thì thanh tra cấp trên không biết để cho ý kiến.

Thanh tra Chính phủ 3 lần đề xuất thanh tra toàn diện kể từ năm 2008 tới nay nhưng vì nhiều lý do mà không được triển khai, tới đầu 2010 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc. “Chúng tôi cho rằng không có sự đùn đẩy trách nhiệm mà việc điều hành có khiếm khuyết, chúng tôi thấy có trách nhiệm” – ông nói

(Theo cand.com.vn)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc