Home » Chia sẻ, Truyện ngắn » Dày công rèn luyện
Ngày xưa có một nhà ảo thuật biểu diễn cho nhà vua xem nhiều tiết mục rất hay, được nhà vua hết lời tán thưởng. Thế nhưng, một vị đại thần tâu:

– Kính thưa đức vua, nhà ảo thuật kia không phải từ trên trời rơi xuống, tài nghệ của anh ta là kết quả của sự dày công rèn luyện mà thôi.

Câu nói trên khiến nhà vua mất hứng và quở trách vị đại thần:

– Ngươi là kẻ bất tài, hãy vào nhà đá mà suy ngẫm những điều ngươi vừa nói ra. Để ngươi khỏi buồn rầu, ta cho ngươi mang theo con bê con làm bạn.

Từ ngày vào ngục, vị đại thần ngày nào cũng bê con bê con từ dưới chân cầu thang lên tận gác cao của nhà ngục. Sau mấy tháng, con bê con trở thành con bò mộng, và sức khỏe của vị đại thần kia cũng theo đó tăng lên.

Một hôm nhà vua nhớ đến vị đại thần còn bị giam trong ngục, đến thăm, và vô cùng kinh ngạc nhìn thấy vị đại thần nhấc bổng con bò mộng bằng đôi tay. Nhà vua thốt lên:

– Ôi thật là kì diệu! Thật không ngờ.

Vị đại thần tâu:

– Kính thưa đức vua, nhà ảo thuật không phải từ trên trời rơi xuống. Thần có sức khỏe thế này cũng là do bỏ công rèn luyện.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc