Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Đường cùng hết lối thoát – Khổng Tử bị “Trung Cộng dùng làm bia đỡ đạn”
Gần đây, ở quảng trường Thiên An Môn đã xuất hiện một bức tượng cao 9.5 mét, bức tượng bằng đồng xanh của Khổng Tử tượng trưng cho cửu-ngũ chí-tôn. Là một “Khổng phu tử” 2 ngàn mấy năm trước và đã bị Trung Cộng “phê phán và bôi nhọ” trước đây, lần này lại được mang ra, đặt ngay ở trung tâm của chính quyền Trung Cộng, cái hiện tượng lạ này đã gây sự chú ý của các giới. Nhà phê bình nổi tiếng, chủ biên tập “Trung quốc sự vụ” Ngũ Phàm phân tích rằng: Bởi vì ngày nay ở Trung quốc, tư tưởng chủ nghĩa cộng sản đã không thể sử dụng được nữa, mà tư tưởng dân chủ của tây phương lại mang tư tưởng “phản động”, vì thế mà họ phải lựa chọn một loại tư tưởng thứ 3.

Sợ dân chúng làm cách mạng – Dùng Khổng-thánh-nhân để cứu mạng

Theo sự giải thích của chính quyền Trung Cộng, đặt tượng Khổng-tử ở quảng trường Thiên-an-môn, tượng trưng cho Trung quốc đang triệt để đi đến “quốc gia, dân tộc” dùng những gì mà quốc gia chịu thừa nhận để chia tay với cách mạng.

Ông Ngũ Phàm lúc tiếp nhận sự phỏng vấn của Đại Kỷ Nguyên đã nêu lên: “Bây giờ dân chúng cảm thấy cái chính quyền của đảng cộng sản, không phải là cái chính quyền mà họ muốn có, do đó họ có một cái ý nghĩ là muốn thay đổi triều đại.” Ông nhấn mạnh: “Là chính bản thân dân chúng có ý muốn làm cách mạng, chứ không phải là đảng cộng sản làm cách mạng, 2 cái là hoàn toàn trái ngược nhau.”

Học giả ở Quí Châu là Tăng Ninh cảm thấy rằng, việc chính phủ Trung quốc mang bức tượng Khổng Tử đặt ở quảng trường Thiên An Môn, đó chẳng qua là vì ngày nay ở Trung quốc, “Tồn tại sự khiếm khuyết về giá trị nghiêm trọng, thể chế quan niệm về giá trị đều đã bị sụp đổ.” Con người đã không còn tiếp thu, không còn thừa nhận cái được gọi là quan niệm giá trị chủ yếu của chính phủ Trung quốc: chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội này nữa.

“Trung Cộng hiện nay như lâm bịnh khẩn cấp nên chữa trị bậy bạ, việc đó trên hình thái ý thức như đã bị phá sản, muốn mượn thầy Khổng-phu-tử để cứu cấp, như thế thì lại làm cho Khổng tử bị ô nhục.” Luật sư Đường-Kinh-Lăng ở Quảng Châu nói.

Có bạn trên mạng phê bình rằng: Cái gì là cách mạng cộng sản? Theo mặt kinh tế mà nói, đó là “Của anh, là của tôi. Còn của tôi, vẫn là của tôi”. Dùng cái gì để mà thực hiện đây? “Chính quyền là xuất ra từ họng súng”.

Cũng có bạn trên mạng nói: Thật ra là phải nói, cuối cùng là họ sợ “cách mạng”, hết chiêu thức rồi, mang thánh nhân Khổng ra mà cứu mạng.

Tư tưởng Trị quốc của Khổng-tử – Trung cộng dám sử dụng không?

Có người nghi ngờ, chính sách của Khổng-tử, đảng cộng sản dám sử dụng hay không?

Điều chủ yếu nhất về tư tưởng chính trị của Khổng-tử là: một cái là đức chính, một cái là nhân chính. Đức chính là chỉ về mọi thứ nếu phải chiếu theo qui luật đạo đức mới có thể cai trị tốt quốc gia; Nhân chính, nó không chủ trương giết hại nhân dân, phải làm cho nhân dân yên tâm sinh sống. Đây là mấy điều nguyên tắc quan trọng nhất về quản lý xã hội của Khổng Tử.

Được biết, tư tưởng chủ yếu nhất này của Khổng-tử, luôn luôn có sự ảnh hưởng rất thâm sâu đối với sự thống trị chính trị và văn hóa của Trung Quốc. Từ Hán-võ-đế của triều Hán trở về sau đều chỉ tôn sùng duy nhất Nho giáo cho đến triều Thanh, luôn luôn sử dụng chúng. Nếu sử dụng tốt, thì cái triều đại đó có thể kéo dài 2, 3 trăm năm; sử dụng không tốt hay không dùng chúng, thì sẽ rất mau mà đi đến diệt vong. Triều Nguyên không sử dụng chúng, 80 năm là đã kết thúc rồi.

Ông Ngũ Phàm nói, đảng cộng sản có đức-chính hay nhân-chính không? Nếu mà thực thi đức-chính hay nhân-chính, thì đảng cộng sản đã sụp đỗ rồi. “Bởi vì điều mà Khổng-phu-tử chủ trương nhất là phải nhường cho người hiền, phải chọn người hiền, phải tuyển chọn nhân tài ưu tú ở trong nhân dân mà đưa lên làm quan, làm trạng nguyên. Đảng cộng sản thì trái ngược hẳn, họ đào thải người giỏi, lại đưa những người vừa xấu vừa ác lên, người tốt đều bị đào thải hết.

Đường-Kinh-Lăng nói với ký giả rằng, thật ra tôi thấy rất nhiều tư tưởng của Khổng-tử là rất tốt. “Tư tưởng cơ bản của Khổng-tử là phải yêu cầu thực thi nhân-chính và yêu dân, nguyên tắc kém quan trọng hơn là những thứ quân-thần lễ-nghĩa. Bây giờ Trung cộng lại đảo ngược cái thứ tự đó, tùy ý mà giải thích, tùy ý mà sử dụng, đã khiến cho dân chúng hiểu sai tư tưởng của Khổng-tử là chủ yếu để giúp cho giai cấp thống trị.

Chọn nghĩa cục bộ từ “Khổng Tử” – Muốn tiếp tục nô lệ dân chúng

Là một người đại diện cho văn hóa Trung quốc, Khổng Tử và học thuyết Nho gia của ông đã trở thành phần chủ yếu nhất của tư tưởng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Từ lúc bắt đầu đả đảo “Khổng gia điếm”, sau khi Trung Cộng tiến hành mấy giai đoạn vận động phê phán Khổng Tử ở Trung Quốc, đã triệt để phá hủy cái giá trị văn hóa truyền thống, lại lập nên cái thể hệ tư tưởng đấu tranh giai cấp hoàn toàn trái ngược lại với cái thể hệ tư tưởng Nho gia.

Ông Ngũ Phàm nói: “Bây giờ Trung Cộng muốn dùng Khổng-phu-tử theo sự lý giải của họ, cái ý nghĩ của một thánh nhân về những thứ như: dân chúng là nô lệ, phải tuyệt đối phục tùng với hoàng đế các triều đại, để nô lệ hóa, làm mềm lòng những dân chúng đang bị thống trị, để mà thống trị những dân chúng đang muốn chống lại và đã bắt đầu chống lại đảng cộng sản. Họ muốn thực thi cái kế sách này, nên đã không màng đến thể diện, đem Khổng Tử đặt ở một bên của Mao Trạch Đông.”

Đường Kinh Lăng nói: “Họ chỉ muốn nhấn mạnh những thứ mà họ có thể sử dụng được trong tư tưởng của Khổng-tử, phải phục tùng vô điều kiện vân vân. Những thứ nhân-ái trong tư tưởng hạch tâm thật sự của Khổng-tử, thì họ đều không nhắc đến, họ cũng đều phản đối, như tư tưởng của Mạnh Tử cũng là phản đối, nếu cứ như vậy, thì trái lại họ đã bôi nhọ những người này.”

Có bạn trên mạng giễu cợt rằng: Trung Cộng treo đầu dê mà bán thịt chó đã hơn nửa thế kỷ rồi, bây giờ đổi đầu bò thay cho đầu dê, và cứ tiếp tục bán thịt chó của họ.

Cuối cùng Ngũ Phàm cho rằng, ở trong nước, đặt một bức tượng ở Thiên An Môn, hay thiết lập hằng trăm cái học viện Khổng Tử ở nước ngoài, để truyên truyền cho những thứ của đảng cộng sản, ngõ hầu lừa gạt toàn thế giới. Ông nhấn mạnh rằng: “Vô ích thôi, cứu không được đảng cộng sản đâu. Bây giờ họ không muốn cách mạng, nhưng dân chúng cũng sẽ đứng lên làm cách mạng, kết thúc sự thống trị của đảng cộng sản. Cho nên họ còn muốn dùng cái này để lừa gạt dân chúng, đặt một bức tượng bằng đá ở đó, nhưng đã rút hết toàn bộ cái tư tưởng tinh thần ở trong đó.”

Chú thích:

-Bài phỏng vấn của ký giả Đại-kỷ-nguyên Trần-Di-Liên

Theo vietdaikynguyen.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc