Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Ế hàng, sinh viên nào chịu học tư tưởng Mác Lê, HCM sẽ được miễn học phí
Các trường đại học phải chạy theo các lực tác động của nền kinh tế thị trường bằng cách cho sinh viên được miễn học phí tất cả bốn năm nếu họ chịu học chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.

sinh vien

Trong thời gian qua, sinh viên Việt Nam đã tránh xa các môn này vì nó không giúp ích gì để họ có thể tìm được việc làm sau khi ra trường. Về tinh thần cũng hoàn toàn xa lạ và trái ngược với văn hóa truyền thống dân tộc.

Sinh viên thường chạy theo các môn thực tế như công nghệ thông tin, du lịch, quan hệ quốc tế hoặc tiếng Anh.

Hiện nay, tất cả sinh viên Việt Nam bắt buộc phải lấy ít nhất 3 lớp về chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng ít có sinh viên nào vượt quá đòi hỏi đó.

Lời mời học miễn phí là việc cụ thể hóa một nghị định mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nguồn: AP/ABCNEWS/Guardian, voa

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc