Home » Cổ truyền, Tiêu Điểm, Văn hóa » Huệ Túc Phu Nhân và câu chuyện thời nhà Trần
Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Trong lịch sử Việt Nam thời nhà Trần, Huệ Túc Phu Nhân vợ của vua Trần Thái Tông là người ảnh hưởng to lớn đến đến quyết định đánh quân Nguyên của Nhà Trần, cất nhắc vị trí trọng yếu trong triều đình, cũng như hòa giải các mâu thuẫn trong gia tộc họ Trần, nhưng điều này không đề cấp đến trong cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” nên lịch sử ngày nay nhiều người không rõ vai trò của Huệ Túc Phu Nhân, nhưng trong cuốn “Đông A Di Sự” thì được ghi chép rõ ràng

Bộ Đông A Di Sự chia ra làm 4 phần . Phần thứ nhất chép tiểu sử các vị hoàng đế, hoàng hậu, vương, hầu, phi, tần trong hoàng tộc đời Trần . Phần thứ hai chép thi văn nghệ thuật . Phần thứ ba chép về ngôi mộ Thái Đường, phát tích của nhà Trần . Phần thứ tư chép về Tử Vi . (tất nhiên là chỉ chép các việc có liên quan, xẩy ra trong cung nhà Trần mà thôi) . Đây là một bộ sử được coi là đúng nhất nói về các chuyện trong hoàng cung nhà Trần, vì do các người trong hoàng cung chép về các chuyện trong hoàng cung .

Người khởi công chép là Huệ Túc Phu Nhân, là vợ vua Trần Thái Tông . Tiếp nối theo là quan tể tướng Đoàn Nhữ Hài và Trần Nguyên Đán. Trong Đông a di sự kể rõ:  

Huệ Túc Phu nhân là con út của Tống triều di thần Hoàng Bính, huý là Thủy Thiên . Khi Hoàng Bính tiên sinh còn làm quan tại triều Tống, thì phu nhân của tiên sinh đã sinh năm người con trai mà chưa có người con gái nào. Phu nhân thường than thở ước ao có được một người con gái . Tiên sinh có nói rằng :

Ta nhất sinh khảo về Tử Vi thấy cung Tử tức có Lương Nhật tại Mão cung ngộ Khoa, được Thái Âm ở thiên môn chiếu sang, Lương Nhật thuộc Nam đẩu tinh tại nội mạnh hơn mạnh hơn Nguyệt ở bên ngoài chiếu, thành ra sinh năm con trai liền . Nhưng Mão là âm cung, thêm Nguyệt chiếu thì thế nào cũng sẽ có một nữ tử quý lắm . Hạn của ta cũng như phu nhân, năm tới đều có số sinh con gái . Như thế thì phu nhân khỏi mong ước lâu .

Một đêm, tiên sinh ngồi đọc sách tại thư phòng ,bỗng thấy một người con gái tú lệ khác phàm xộc đi vào trước sân nhà, tiên sinh bèn hỏi :

Nàng kia là ai mà dám xông vào thư các của ta ?

Nữ nhân quỳ xuống ôm mặt khóc :

Thưa đại quan, tôi bị tác oan . Tôi tên là Thủy, vốn là con của một nho sinh, khi đi qua khúc sông ngoài Tây thành bị tên phú hào tên Ngô Phượng cưỡng bức . Tôi cắn lưỡi tự vẫn để khỏi ô danh thất tiết . Nó bỏ xác tôi xuống đáy sông, cạnh cây phong ba chạc, xin đại quan soi xét .

Tiên sinh phán 

Nàng đi cùng ta đến gập quan địa phương . 

Nữ tử chạy lại ôm lấy chân của tiên sinh . Tiên sinh giật mình tỉnh giấc mộng, coi lại là giờ Sửu . Tiên sinh bèn gọi kẻ tùy tùng gióng ngựa ra Tây thành . Đi đến khúc sông có cây phong ba chạc, sai tùy tùng xuống mò, qủa nhiên thấy xác chết còn tươi của người con gái tên Thủy trong mộng . Tiên sinh bèn truyền gọi quan địa phương đến giao cho điều tra . Tên Ngô Phượng bị bắt, khảo, xưng hết, bị án trảm . Tiên sinh sai liệm xác Thủy, chôn cất tử tế bên sông . Trên mộ có đặt tấm bia, thủ bút bốn chữ TRINH LIỆT THUẦN CHÍNH . 

Đêm đó khi về đến nhà tiên sinh mộng thấy Thủy đến qùy lạy : 

Tiểu nữ muôn tạ đại quan, nguyện xin đầu thai để báo đáp công ơn .

Sau đó thì phu nhân của tiên sinh thọ thai . Năm Tân Dậu, tháng ba, giờ Dần, ngày 24 phu nhân sinh được một bé gái, tú lệ khác phàm . Đặt tên là Thủy Thiên .

Tiên Sinh bấm số than :

Cung số của ta, Thân tại Di cung ngộ Tham, Quyền, Đào, Hồng, Khôi . Sự nghiệp viên thành ngoại xứ . Số phu nhân ta Thân cư Phu Quân, thì đương nhiên bôn ba theo ta rồi . Trong năm con trai, người nào cũng Thân tại Di cung đến Thủy Thiên Thân cư Quan lộc ngộ Nhật, Tả, Khoa, Quyền, Khúc, Việt, quá tốt Như vậy thành danh nhờ ta và chồng nó sau này . Thế thì cả nha ta phải xuất ngoại mới thành danh . Ta trộm xem số của Hoàng thượng cùng chư Vương, Thái tử, Tam công, Cửu khanh, thấy vận cùng cả rồi, chắc là không khỏi vong quốc . Âu là ta mang cả tộc thuộc Nam di để khỏi nhìn thấy quốc phá .

Phu nhân hòi :

Số của đứa gái này tốt chăng ? Lớn lên đẹp chăng ?

Tiên sinh đáp :

Đẹp lắm, “ Nhật Nguyệt, tinh minh hợp chiếu hư không, cư trung Khôi, Hồng, nam tất vi tể tướng, nữ tất đắc quý nhân sủng ái .

Lại hỏi :

Học có giỏi chăng ?

Đáp :

Thông minh gấp mười phu nhân, gấp hai ta . Vì được cả bộ Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Đào, Hồng, Khoa, Quyền, Lộc . 

Hỏi :

Có gì xấu chăng ?

Đáp : 

Ngặt vì Cơ, Nguyệt, Hỉ, cư Thiên Di, ngộ Hữu, Xương, Kị, Đà . Cơ, Xương ngộ Kỵ thì văn tài xuất chúng . Có Hữu, Hỷ thì may thêu đều giỏi . Song Đà, Kỵ thì danh không hiển được .

Mùa xuân tháng Giêng, niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 đời Trần Thái Tông (1257) Tiên sinh cùng gia tộc 1200 người tới biên ải xin lập nghiệp tại An Nam . Thái Tông được tin báo, đón về Kinh cho tạm trú tại An ấp . Hoàng Bính cũng dâng tặng nhà Trần 2 cuốn sách về tử vi là ‘tử vi chính nghĩa ‘ và ‘Triệu Thị Minh Thuyết Tử-vi kinh’ đồng thời gả con gái Thuỷ Tiên tiểu thư cho vua Trần, được phong Huệ Túc Phu Nhân . Khi phu nhân nhập cung thì từ tư thái, ngôn ngữ, cư xử khác phàm . Từ hoàng hậu đến cung nga, thái giám không ai mà không nể phục . Sau lễ bái kiến hoàng hậu hỏi :

Phu nhân là người phương Bắc, mới tới đất hủ lậu này, sao đã nói được tiếng Nam, lễ nghĩa thông cả 

Phu nhân tâu :

Thiếp thường đọc sách, thấy nàng Hoài Doanh quê ở Tần mà đức thịnh ở Tấn . Nàng Tề khương người đất Tề mà khiến cho Tấn Văn Công thành Bá . Cha con thiếp như đàn chim gặp phong ba, thấy bóng cây lớn thì núp . Tống triều vận số không còn nữa . Mà vượng khí Nam phương đến mấy trăm năm sau mới dứt, nên tìm đến đây nương nhờ uy linh của giòng họ Đông A . Không ngờ lại được Thánh thượng dung nạp để hầu hạ, thật lấy làm hổ thẹn.

Hoàng hậu than :

Ta quả không bằng phu nhân . Trong nội cung đây phi tần, thái giám không mấy người có học . Phu nhân thay ta dậy dỗ họ . Ta mong đức của phu nhân sẽ làm cho hậu cung thêm vượng .

Thái Tông phán :

Phu nhân mới muời sáu tuổi mà lau thông bách gia, Chư tử, Cửu lương, Tam giáo . không biết có lời nào dậy cho quả nhân chăng ?

Phu nhân tâu :

Thánh dậy : Nam tại ngoại, nữ tại nội . Thiếp đã được hầu bệ hạ và hoàng hậu thì xin chỉ bàn chuyện trong nhà mà thôi . Khi thiếp mới đến đất Nam đã nghe thấy chuyện huynh đệ tương tranh .

Thái Tông phán :

Trẫm đang khổ tâm về việc đó đây . Phu nhân có cao kiến gì chăng ?

Thiếp nghe khi An Sinh Vương huynh khi lâm chung có dối lại các con rằng :

Giòng họ Đông A nhà ta trải qua ba đời, ngôi mộ tổ Ngũ đại để vào chỗ đất nóng nên phải qua ba đời Võ cách phát liên Hầu Bá, duy hiềm tử thương trận địa. Từ đời thứ tư đất nguội mới phát đế vương .  Nhờ bà cô nhập cung làm hoàng hậu cho triều Lý nên mới có cơ đoạt quyền . Sau này xẩy ra việc thái sư Thủ Độ cưỡng bệ hạ làm chuyện lỗi đạo . Vì vậy các con của An Sinh Vương huynh phải cướp ngôi trả thù ..

Bệ hạ nhận ngôi trời là do phúc trạch nhiều đời để lại và công lao vào ra sinh tử của Tiên Vương . Phú quý nên để anh em cùng hưởng . Thái Sư đã làm chuyện không đúng . Bệ hạ phải chuộc lại . An Sinh Vương huynh có phẫn hận khi lâm chung cũng không có gì là quá đáng . Xưa kia Ngụy Võ Đế và câu nói “ ta thà phụ người, chớ không để người phụ ta” mà phải tốn không biết bao nhiêu xương máu mà cũng không quang phục nổi . Chiêu Liệt Đế vì câu nói “ Ta thà chịu người phụ, chớ không nỡ phụ người” mà lấy được Tam Xuyên . Nay bệ hạ lấy đó làm gương . Xin bệ hạ hãy quyên đi lời trối của An Sinh Vương huynh, mà trọng dụng các thế tử của người để chuộc lỗi lầm do Thái Sư gây ra . Mai này nếu họ làm chuyện đại nghịch thì ngôi trời cũng vẫn còn trong tay họ Đông A . Còn họ nhất tâm khuôn phò xã tắc thì đó là điều đại phúc nhà ta . Thiếp xem Tử Vi cho các thiếu niên trong Hoàng Tộc thấy họ đều là các vị anh hùng xã tắc mai sau . Sự nghiệp của Quang Khải, Quốc Tuấn mai sau rực rở vô cùng . Số của Quốc Tuấn là số của một vị anh hùng, là bậc thánh nhân chắc không có việc tạo phản đâu . Trong số các vị thái tử, thiếp chỉ lo có số của đệ tử thái tử Trần Ích Tắc thông minh, nhưng sau này hình khắc lục thân, trôi nổi ….”

Trong quyết định đánh quân Nguyên, Huệ Túc Phu Nhân thấy rõ trong hoàng tộc đều là có sự nghiệp vẻ vang, nên khuyên nhủ Trần Thái Tông quyết tâm đánh giặc, củng cố vững chắc niền tin cho hoàng tộc nhà Trần

Huệ Túc Phu Nhân cũng thấy rõ lá số của Trần Quốc Tuấn là người thông tuệ, tấm lòng sáng tỏ như đôi vầng nhật nguyệt, là lá số của anh hùng quốc gia, sự nghiệp và tính cách của Quốc Tuấn là lưu lại thiên thu. Cho nên dù có mâu thuẫn trong gia tộc nhà Trần về việc Quốc Tuấn có thể mưu phản, nhưng  Huệ Túc Phu Nhân hết lòng tiến cử Trần Quốc Tuấn vào vị trí Quốc công tiết chế, tổng chỉ huy toàn bộ quân đội nhà Trần. Vua Trần Thái Tông tin tưởng đồng ý. Và lịch sử  đã minh chứng cho nhận định của Huệ Túc Phu Nhân là hoàn toàn chính xác

Ánh Sáng


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc